RODZINA A PROFILAKTYKA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU

40,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 283
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-49-4
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 40,00 zł

Opis

Zawarte w niniejszej książce opracowania wpisują się w nurt interdyscyplinarnych dociekań dotyczących roli rodziny w życiu człowieka i poszukiwań metod i sposobów wspierania rodziny w potrzebie. Oddajemy więc do rąk czytelnika monografię zawierającą dwie części. Pierwsza z  nich, zatytułowana KONCEPCJE – PRZEGLĄDY, to dziewięć opracowań dotyczących różnych prób wyjaśnienia specyfiki rodziny początku XXI wieku. Druga, zatytułowana BADANIA – ANALIZY – PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ to siedem opracowań będących efektem zrealizowanych projektów badawczych dotyczących kluczowych aspektów konwencjonalnego/dysfunkcjonalnego funkcjonowania rodziny.

Recenzja

Niniejsza publikacja to dobrze przygotowany materiał z założoną tezą, którą autorzy starali się weryfikować poprzez analizę teoretycznych przesłanek i praktycznych odniesień. Propozycja wydawnicza stanowi cenne źródło wiedzy i w tym kontekście walory poznawcze i dydaktyczne publikacji zasługują na pozytywną ocenę. Wnosi ona szereg wartości, które należy polecić uwadze nie tylko specjalistom, ale przede wszystkim studentom.

Stanowi wartościową pozycję w zakresie podejmowanych współcześnie poszukiwań badawczych, będzie z pewnością cennym źródłem danych oraz inspiracji dla osób prowadzących badania w tej dziedzinie.

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Kirenki