TAJEMNICA ZAWODOWA PSYCHOLOGA. WYDANIE II POPRAWIONE I POSZERZONE E-book

33,00 

Autor: Marian Zdzisław Stepulak
Liczba stron: 561
Rok wydania: 2014
ISBN: 978-83-64527-11-1
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 33,00 zł

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 1987

Opis

Problem tajemnicy zawodowej to jedno z najważniejszych zagadnień należących do dziedziny etyki zawodowej psychologa. Zawarte w literaturze psychologicznej teorie i koncepcje badawcze podkreślają istotne znaczenie problematyki etyczno-moralnej w codziennej pracy psychologa. Warto dodać, iż dla wielu grup zawodowych zasady moralne mają wyjątkowe znaczenie. Związane jest to niewątpliwie z faktem, iż codzienne wykonywanie obowiązków i zadań zawodowych i ciągły kontakt z klientem jako osobą stwarza powstawanie nowych problemów i dylematów o charakterze etyczno-moralnym.

Recenzja

Książka Tajemnica zawodowa psychologa stanowi obszerne dzieło z zakresu etyki zawodu psychologa. Jest to drugie wydanie tej monografii, poprawione i poszerzone. Opracowanie to ma charakter teoretyczno-empirycznego studium odnoszącego się do codziennej aktywności etyczno-zawodowej psychologów z wybranych obszarów ich działania. Na polskim rynku wydawniczym spotykamy bardzo niewiele prac dotyczących tego rodzaju zagadnień.

Niniejsza książka jest dziełem nowatorskim, oryginalnym, stanowi znakomitą pomoc dydaktyczną dla studentów, ale także swoisty przewodnik dla psychologów borykających się z codziennymi problemami i dylematami etycznymi w swojej codziennej pracy. Monografia zasługuje w pełni na wydanie jej w Wydawnictwie Naukowym Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Sam Autor jest w Polsce, a może i za granicą jednym z nielicznych specjalistów zajmujących się etyką zawodu psychologa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tajemnicy zawodowej psychologa. Istotne jest przy tym, iż Autor jest nie tylko nauczycielem akademickim, ale również psychologiem praktykiem, m.in. biegłym sądowym.

Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Piotra Mazura