SENIORALNA AKTYWNOŚĆ

50,00 

Redakcja naukowa: Anna Włoszczak-Szubzda
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 204
ISBN: ISBN 978-83-64527-99-9
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu, Psychologia
Książka: 50,00 zł

Recenzja

Samodzielne życie w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej to pragnienie każdego seniora. Badania naukowe dowodzą, że istnieje możliwość utrzymania i zachowania dobrej kondycji psychofizycznej w okresie starości. Ważne znaczenie ma tutaj stworzenie właściwego modelu opieki senioralnej w której zwraca się uwagę na profesjonalną opiekę geriatryczną oraz promowanie zdrowego stylu życia i różnych form aktywizacji osób w wieku podeszłym. Próbą odpowiedzi na stworzenie właściwego modelu opieki senioralnej jest monografia pt. „Senioralna aktywność” pod redakcją naukową dr hab. n. o zdr. Anny Włoszczak-Szubzdy. Monografia zasługuje na uznanie i docenienie. Redaktor i autorzy recenzowanej monografii przygotowali opracowanie, które prezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i metodologiczny oraz wiarygodność wyników badań a także wykorzystanie bogatej i interdyscyplinarnej literatury. Monografia została napisana bardzo przystępnym i zrozumiałym językiem. Poszczególne rozdziały zostały przygotowane w sposób klarowny i jasny, co zwiększa atrakcyjność monografii. Prezentowane wykresy i tabele w rozdziałach monografii mają duży walor poznawczy. Przygotowana monografia stanowi cenny dorobek o znacznych walorach teoretycznych i praktycznych.

Z recenzji dr hab. n. o zdr. Anny Pacian

Recenzja: Niewiele jest w naszym kraju publikacji z obszaru problemów zdrowotnych i społecznych osób starszych. Tym bardziej należy pogratulować naukowcom z Wydziału Nauk o Zdrowiu WSEI w Lublinie kontynuacji zainteresowań badawczych i wydania kolejnej monografii zawierającej prace dotyczące aktywności seniorów jako ważnego aspektu życia. Było to możliwe dzięki przyjęciu założenia, iż jakość życia osoby w starszym wieku to wynik działania różnorodnych mechanizmów, których naukowe wyjaśnienie wymaga badań interdyscyplinarnych. Monografia składa się ze starannie dobranych prac tworzących spójną całość.

Tematy podjęte przez autorów prezentują współczesne poglądy badaczy na rolę wszechstronnej aktywności w życiu seniorów. To nowoczesne i profesjonalne przedstawienie przez autorów wyników i wniosków ze swoich badań zapewni zainteresowanie tą pozycją środowiska naukowego i otworzy nowe obszary dla badań dla naukowców. Publikacja, z powodu wielodyscyplinarnego profilu prezentowanych prac, posiada duże walory dydaktyczne dla studentów różnych kierunków studiów od medycznych poprzez biologiczne aż do kierunków socjologicznych i społecznych.

Z recenzji dra hab. n. med. Pawła Kalinowskiego