Supporting the development of Highly Sensitive Children ANG (otwarty dostęp)

0,00 

Supporting the development of Highly Sensitive Children
Autor:
Monika Baryła-Matejczuk, Maria Fabiani, Rosario Ferrer-Cascales
Liczba stron: 78
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Psychologia
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-72-3

Pobierz PDF – Supporting the development of Highly Sensitive Children


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 2879

Opis

Niniejsze opracowanie jest efektem międzynarodowej współpracy badaczy i praktyków, którzy za wspólny cel postawili sobie opracowanie działań zorientowanych na wsparcie dzieci wysoko wrażliwych w ich najbliższym środowisku.
Wysoka wrażliwość to cecha temperamentu, która charakteryzuje około 20% społeczeństwa. Badania potwierdzają, że osoby wysoko wrażliwe przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia silniej (intensywniej), i głębiej niż inni. Osoby te są bardziej wrażliwe, zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. Zdaniem Elaine N. Aron (2013), autorki koncepcji wysokiej wrażliwości, liczba osób charakteryzujących się wysoką wrażliwością jest zbyt duża, by można było traktować tę cechę jak każdą inną, jednak zbyt mała, by osoby te mogły być rozumiane i wspierane przez otoczenie w adekwatny sposób. Cecha nabiera szczególnego znaczenia, gdy mówimy o dzieciach. Dla dzieci wysoko wrażliwych nieadekwatne warunki rozwoju mogą stać się szczególnie uciążliwe i w konsekwencji zaważyć na ich przyszłości. Osoba dorosła pełni kluczową rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju dziecka i jest podstawowym źródłem wsparcia. Kolejne części książki podejmują więc zagadnienie warunków wspomagających dziecko zgodnie z ich najbliższym otoczeniem: rodziców, którzy wychowują, specjalistów, którzy pracują z dzieckiem, instytucji (szkoły, przedszkola), które tworzą warunki do rozwoju.

Książkę adresujemy przede wszystkim do specjalistów zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi w wieku 3-10 lat (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów), a także do tych, którzy z racji swoich zainteresowań lub obowiązków zawodowych zajmują się wspieraniem dzieci. Biorąc pod uwagę zawarte w niej treści opracowanie może być użyteczne dla studentów psychologii i pedagogiki. Publikację polecamy również rodzicom. Zdajemy sobie sprawę, że jej fragmenty mogą być miejscami trudne w odbiorze, to jesteśmy przekonani, że wiedza i wskazówki w niej zawarte będą procentowały zarówno w pełniejszym zrozumieniu istoty wrażliwości jak i pomogą w skutecznym wsparciu dzieci.Książka składa się z czterech części, które systematyzują wiedzę na temat funkcjonowania dziecka wysoko wrażliwego, a także wskazują na znaczenie środowiska, w którym dziecko się rozwija. Każda z części rozpoczyna się wprowadzeniem podsumowującym wiedzę o zagadnieniu. Paragraf przybliża koncepcje leżące u podstaw rozumienia wysokiej wrażliwości, poparte informacjami płynącymi z wyników badań i dotychczasowej wiedzy. Kolejno, odniesiono się do praktycznych wymiarów tych informacji – autorzy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystać wiedzę na temat funkcjonowania dzieci wysoko wrażliwych w praktyce. Podsumowaniem każdej części są krótkie wypunktowania bądź porady dotyczące pracy z dzieckiem wysoko wrażliwym.

From Review

Reviewed monograph titled Supporting the development of Highly Sensitive Children concerns
the topic of sensory processing sensitivity and environmental sensitivity. The authors make
an effort to systematize knowledge about the functioning of a Highly Sensitive Child, taking
into account the role of the environment in which the child develops, in order to try to
answer the question: how to use this knowledge in practice.
The authors explain the essence of the sensitivity of sensory processing, show the challenges
faced by the school system (especially by teachers and educators), present the difficulties
of parents and the family environment (with the possibility of overcoming them), and also
introduce the essence of self-regulation in the behavior of Highly Sensitive Children.
For the first time ever, Polish readers are provided with such a comprehensive study, thanks
to which they also have the opportunity to fully understand and support Highly Sensitive
Children who come to live in such demanding, ruthless and brutal times.
From Review Zbigniew B. Gaś, PhD, Associate Professor at WSEI in Lublin
Faculty of Human Sciences
Laboratory of Psychoprophylaxis and Psychological Support
Lublin

Monograph Supporting the development of Highly Sensitive Children introduces the reader
into the world of Highly Sensitive Children. It allows to understand how the child experiences
stimuli from the internal and external world and how he or she tries to deal with these
stimuli. This study also introduces us to the difficulties faced by Highly Sensitive Children,
and at the same time suggests the direction in which to support them. It fits perfectly into
the new direction of educational policy, namely functional diagnosis based on the child’s
resources. The value of the book is increased by scientifically based methods of support
for parents and teachers who want to create optimal conditions for the development of
Highly Sensitive Children.
From Review Piotr Szczukiewicz, PhD
Jan Kochanowski University, Kielce (UJK)