TENDENCJE DO PODEJMOWANIA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH O RÓŻNYM POZIOMIE IMPULSYWNOŚCI (pdf) (Rozdział)

0,00 

Autor rozdziału: Grzegorz Kata
Liczba stron: 19
Rok wydania: 2019
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Otwarty dostęp

Pobierz PDF – Tendencje zachowań ryzykownych…

Brak w magazynie

Opis

Tematyka artykułu dotyczy roli impulsywności w podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych. Impulsywność definiuje się jako tendencję do podejmowania nagłych, nieplanowanych działań z przykładaniem niewielkiej uwagi do możliwych negatywnych konsekwencji działania i możliwego do wystąpienia ryzyka (Hamilton i in., 2015; Jakubczyk, Wojnar, 2009). Wysoka impulsywność może wiązać się z występowaniem zaburzeń i zachowań problemowych.

W artykule przedstawiono wyniki badania, którego głównym celem było określenie, czy młodzież ze szkół ponadpodstawowych o odmiennym poziomie impulsywności różni się deklaracjami o zaangażowaniu w zachowania ryzykowne i postawą wobec nich. Przebadano dwie grupy młodzieży (łącznie 333 osoby w wieku od 15 do 20 lat) o różnym poziomie impulsywności. Wyniki potwierdziły wstępne założenia. Większej impulsywności towarzyszą częstsze deklaracje młodzieży o sięganiu po wybrane używki oraz bardziej przychylna postawa wobec zachowań ryzykownych.

Recenzja