BLASKI I CIENIE JESIENI ŻYCIA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH TOM 1 (otwarty dostęp)

0,00 

BLASKI I CIENIE JESIENI ŻYCIA. WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA OSÓB STARSZYCH
Redakcja naukowa:Adam Raczkowski, Marcin Stencel, Jacek Łukasiewicz, Wiesław Kowalski, Teresa Aczynovicz

Liczba stron: 184
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Psychologia
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-62-4

POBIERZ PLIK PDF: BLASKI I CIENIE JESIENI ŻYCIA TOM 1

 

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2891

Opis

Problem starości i funkcjonowania ludzi starszych jest w dzisiejszych czasach przedmiotem licznych dyskusji społecznych, bowiem dane demograficzne wskazują, że w wielu krajach wzrasta procent ludzi w wieku senioralnym. Dlatego przygotowanie i edukacja społeczeństwa do starości stanowić powinny nowe wyzwania społeczne. Tym bardziej, że codzienna praktyka wskazuje, iż stosunek społeczeństwa do ludzi starszych jest bardzo różny, a ponadto uwarunkowany jest wieloma czynnikami. Zaliczyć do nich można najbliższe otoczenie, w którym senior funkcjonuje, sytuacje społeczne, w których się znajduje, sytuacje ekonomiczne, rodzinne i zdrowotne oraz sposób, w jaki nawiązuje kontakty społeczne, a także witalność życiową, jaką przejawiają starsi ludzie.
Kluczowym celem publikacji jest próba oceny postaw w stosunku do ludzi starszych oraz analiza jakości ich życia. Poznanie postaw wobec seniorów jest bardzo ważne, gdyż stereotypowe poglądy są często istotną przyczyną niewłaściwego traktowania ludzi starszych. W konsekwencji mogą negatywnie przekładać się na jakość ich funkcjonowania, powodując spadek samooceny i poczucia kontroli nad własnym życiem, co w rezultacie może prowadzić do obniżenia się poczucia jakości życia seniorów. Zamieszczone w monografii rozważania teoretyczne i badania naukowe dotyczą także percepcji i funkcjonowania osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na kształtowanie się postaw społecznych wobec seniorów.
Warto podkreślić, iż autorami artykułów są przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Przekłada się to na interdyscyplinarny charakter publikacji, przez co może ona stanowić ciekawą i wartościową pozycję dla wszystkich osób zajmujących się różnorodnymi aspektami starości.

Z recenzji:

Późna dorosłość, tradycyjnie nazywana wiekiem senioralnym, podeszłym lub wprost – starością, jest bardzo dramatycznym okresem rozwoju i funkcjonowania człowieka. Z powodu przeważania strat nad osiągnięciami okres ten obfituje w różnorakie przeciwieństwa i sprzeczności rozwojowe, które stają się poważnym wyzwaniem, a niekiedy zagrożeniem dla psychospołecznej adaptacji, subiektywnego dobrostanu i mentalnego zdrowia seniorów. Monografia prezentuje najnowsze teoretyczne podejścia, empiryczne odkrycia i praktyczne rozwiązania poświęcone problemom, mechanizmom i prawidłowościom starzenia się człowieka w kontekście społeczno-kulturowym współczesnej Polski. Autorzy ukazują wielowymiarowe zadania i trudności rozwojowe, z jakimi musi zmierzyć się osoba starsza i uwypuklają rozmaite zasoby i potencjały dla efektywnego radzenia sobie z ciężarem starości. Niezależnie od konkretnego tematu wszystkie rozdziały książki przeniknięte są silną wiarą w możliwość odniesienia przez człowieka w wieku podeszłym znaczących sukcesów rozwojowych i produktywnego egzystowania w czasie jesieni życia. Gorąco polecam tę monografię zarówno wszystkim specjalistom zawodowo zajmującym się problematyką gerontologiczną naukowo i praktycznie, jak i szerokiemu kręgowi czytelników interesujących się zagadnieniami wsparcia i optymalizacji rozwoju człowieka w późnej dorosłości.
prof. dr hab. Konstantyn Karpiński

Książka Blaski i cienie jesieni życia. Wybrane aspekty funkcjonowania osób starszych wpisuje się w szeroki nurt badań dotyczących seniorów. Jest nie tylko udaną próbą wyeksponowania różnych wymiarów procesu starzenia się homo sapiens, ale podaje również wskazówki, w jaki sposób każdy człowiek może (a nawet powinien) przygotowywać się od młodych lat do nadchodzących w przyszłości zmian intelektualnych, psychofizycznych i psychospołecznych. Książka oprócz waloru edukacyjnego posiada również wymiar praktyczny, ponieważ przybliża sposoby nieinstytucjonalnego udzielania wsparcia (rodzina) i instytucjonalnych form pomocy ludziom starszym (np. domy pomocy społecznej). Jej ukazanie się winno zainteresować osoby w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej, ponieważ prezentuje ona ważne tematy w sposób zrozumiały dla każdego czytelnika oraz udziela praktycznych wskazówek do wspomagania osób w wieku senioralnym.
dr hab. Waldemar Klinkosz