STUDIA DUALNE SZANSĄ NA WDRAŻANIE INNOWACJI I ROZWÓJ GOSPODARKI

0,00 

Redakcja naukowa: Sylwia Skrzypek-Ahmed
Liczba stron: 162
Rok wydania: 2019
ISBN – wersja elektroniczna: 978-83-66159-30-3
Dyscyplina: Psychologia, Ekonomia i finanse
Otwarty dostęp

Pobierz PDF – Studia dualne szansa na wdrazanie innowacji

Brak w magazynie

Recenzja

Studia przemienne są zapomnianą innowacją w krajowym systemie szkolnictwa wyższego. Obecne zainteresowanie dualnymi studiami wynika z polityki Unii Europejskiej i przeznaczenia na ten cel odpowiednich środków finansowych. Temat ma duże znacznie praktyczne i teoretyczne. Opracowanie akcentuje szanse omawianej innowacji edukacyjnej, mniej uwagi koncentruje na barierach jej upowszechnienia, w szczególności kosztach partnerskiego przedsiębiorstwa. Większość tekstów zapowiada zmiany w praktyce społecznej bez ich dowodu zaistnienia. Ten zapis stanu euforii innowacyjnej jest potrzebny i dobrze, że powstał. Autorzy trafnie dostrzegają ważny problem deficytu kadrowego informatyków w Polsce. Należałoby się zastanowić czy kształcenie w dziedzinie Data Science nie zwiększyłoby szansy na powodzenie studiów dualnych w przezwyciężeniu deficytu kadr w tym sektorze naszej gospodarki.

Z recenzji prof. dr hab. Jan K. Solarza