T.20 EKONOMETRIA

0,00 

EKONOMETRIA Tom XX
Autor:
Anna Tatarczak
Liczba stron: 208
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-94-5

Pobierz PDF – Ekonometria T20


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 3011

Opis

EKONOMETRIA Tom XX

Głównym celem podręcznika jest uporządkowanie i opis podstawowych metod i technik stosowanych na wykładzie z ekonometrii. Z wykładem związane są ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie których są praktycznie ilustrowane zagadnienia przedstawiane na wykładzie. Podstawowym narzędziem programowym, stosowanym do opisu poszczególnych procedur obliczeniowych, jak i do obliczeń w laboratorium komputerowym jest program EXCEL oraz GRETL. Podręcznik ten jest głównie przeznaczony dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji poznających podstawy ekonometrii. Mogą z niej również korzystać praktycy prowadzący badania własne lub kierujący pracami badawczymi. Podręcznik składa się z czterech rozdziałów, jego układ jest dostosowany do programu ekonometrii obowiązującego na kierunkach ekonomicznych. Rozdział pierwszy przedstawia podstawowe pojęcia ekonometrii, dobór zmiennych objaśniających oraz opis najczęściej występujących postaci analitycznych funkcji. Rozdział drugi jest poświęcony metodzie najmniejszych kwadratów. Rozdział trzeci wprowadza czytelnika w pojęcie prognozowania. Rozdział czwarty szeroko opisuje metody analiz szeregów czasowych. Każdy rozdział pracy zamyka szeroki zestaw pytań do samodzielnego rozwiązania. Dołączona bibliografia przedmiotu umożliwi zainteresowanym pogłębienie wiedzy Czytelnikom, dotarcie do innych podręczników z ekonometrii.

 

 

Recenzja

Z recenzji:
Ekonometria, podobnie jak statystyka, jest dziedziną nauki, która charakteryzuje się specyficznym
językiem. (…) Innowacyjność oraz oryginalność podręcznika polega na zaprezentowaniu podstawowych narzędzi komputerowych, tj. Excela, Power Bi, Gretl oraz Statistica, wspomagających ekonometrię. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przeprowadzenie bardziej złożonych analiz i budowanie skomplikowanych modeli ekonometrycznych (…) z wykorzystaniem dużej liczby czytelnych grafik, obrazujących omawiane pojęcia.
dr Adam Kiersztyn

Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce sprawia, iż metody ekonometryczne oraz związane
z nimi prognozowanie i symulacje gospodarcze cieszą się coraz większym uznaniem i zapotrzebowaniem społecznym, znajdując liczne zastosowania w skali zarówno mikro-, jak
i makrogospodarczej. Stanowi to istotną przesłankę do powstawania nowych opracowań, mających ułatwić percepcję niezbędnej wiedzy z zakresu ekonometrii. (…) Podręcznik łączy wykład współczesnej ekonometrii z tematyką badań operacyjnych i modelowaniem.
dr Anna Makarewicz