T.22 DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

0,00 

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Tom XXII
Autor:
Arkadiusz Małek
Liczba stron: 360
Rok wydania: 2021

ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-96-9

Pobierz PDF – Diagnostyka pojazdów T 22


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 3016

Opis

DIAGNOSTYKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Tom XXII

XXI wiek w motoryzacji charakteryzuje się mnogością wyboru różnych rodzajów pojazdów dostosowanych do potrzeb wymagających klientów. Pojazdy te mają różną konstrukcję, różne wyposażenie, napędzane są bardzo wieloma różnymi układami napędowymi wykorzystującymi paliwa tradycyjne jak i alternatywne. Coraz częściej mają elektryczne lub hybrydowe układy napędowe. Tak duże zróżnicowanie wymaga ogromnej wiedzy od osób dokonujących diagnostyki, serwisowania i obsługi tychże pojazdów. Coraz częściej diagnostyka wspomagana jest komputerowo a nawet całkowicie zautomatyzowana. W przedmiotowym podręczniku dokonany zostanie przegląd najnowszych technik diagnozowania pojazdów.
Rozdział pierwszy zawiera opis zasady działania systemów diagnostyki pokładowej OBD, które są obecne we wszystkich typach pojazdów i mają za zadanie monitorować i diagnozować, w sposób szczególny systemy odpowiedzialne w pojeździe za emisję spalin i bezpieczeństwo pasażerów. Rozdział drugi poświęcono badaniom hamownianym i zawiera on cenne wskazówki mówiące w jaki sposób wykorzystać hamownię podwoziową, do oceny sprawności silnika oraz emisji spalin podczas realizacji laboratoryjnych testów jezdnych. Trzeci rozdział zawiera informacje dotyczące diagnostyki najnowszych silników spalinowych występujących w niskoemisyjnych układach napędowych pojazdów. Rozdział czwarty poświęcono diagnostyce silnika zasilanego paliwem alternatywnym w postaci LPG. System sekwencyjnego wtrysku gazu również musi posiadać wewnętrzne funkcje diagnostyczne oraz możliwość odczytywania wykrytych błędów.
Rozdział piąty poświęcono diagnostyce pojazdów elektrycznych, które od 2010 roku są coraz częściej spotykane na ulicach światowych, jak i polskich miast. W podręczniku w praktyczny sposób zostaną przedstawione i opisane poszczególne testy diagnostyczne oraz aparatura niezbędna do ich przeprowadzenia. Autor zachęca czytelników do naukowego podejścia do diagnostyki wybranego układu, co jest odpowiedzią na ich mnogość i bardzo duże zróżnicowanie. Pozwoli ono zaplanować eksperyment, w ramach którego możliwe będzie szybkie zlokalizowanie
i usunięcie nieprawidłowości. Testy diagnostyczne przedstawione w podręczniku, podlegają podobnemu podziałowi jak testy systemu OBD II i można je podzielić na:
-Sprawności elektrycznej elementów pomiarowych i wykonawczych (sprawdzenie ciągłości obwodów, zwarć linii sygnałowej lub zasilającej do masy lub do +, napięcia zasilania),
-Pasywne testy sprawności metrologicznej elementów pomiarowych (obliczanie obszaru racjonalnych wskazań na podstawie innych wartości fizycznych układu napędowego),
-Funkcjonalne testy elementów wykonawczych (sprawdzanie odpowiedzi podsystemu na sygnały testujące),                                                                                                                                                                  -Aktywne testy sprawności metrologicznej elementów pomiarowych (wymuszanie znanych zmian wielkości mierzonych za pomocą wpływającej na nie wielkości sterującej – określanie własności dynamicznych).

Recenzja

Z recenzji:
Nowoczesne pojazdy samochodowe są skomplikowanymi urządzeniami nie tylko mechanicznymi,
ale także mechatronicznymi. Oznacza to, że występują w nich elektroniczne elementy wykonawcze i czujniki, które są sterowane w sposób informatyczny. Nowoczesne pojazdy muszą charakteryzować się ponadto dużą precyzją działania oraz zaprojektowaną trwałością. Autor udowadnia w podręczniku, że stosowanie układów elektronicznego sterowania silnikami spalinowymi z jednej strony powoduje zwiększenie wymagań stawianych systemom badawczym silników (związanych np. z koniecznością badań algorytmów sterujących), z drugiej strony rozszerza możliwości badawcze (jak np. realizacja wyszukanych przebiegów czasowych dawkowania czy zapłonu w stanach nieustalonych). Prezentowane metody badawcze są nowe oraz mogą mieć bardzo duże znaczenie w kształtowaniu kompetencji studentów w odniesieniu do planowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych.
prof. dr hab. inż. Dawid Walisz