RODZINA I SZKOŁA WOBEC ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

50,00 

Redakcja naukowa: Małgorzata Dubis
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-67-8
Dyscyplina: Pedagogika, Psychologia
Książka: 50,00 zł

Opis

Niniejsza monografia odnosi się do trzech podstawowych elementów: rodzina, szkoła oraz zachowania ryzykowne. Bez wątpienia stanowi swoiste kompendium wiedzy pedagogicznej, ale także interdyscyplinarnej z  obszaru zachowań ryzykownych Tak więc jednym z walorów oddawanej do rąk Czytelników monografii jest prezentowana w niej perspektywa interdyscyplinarna dotycząca zachowań ryzykownych. Autorzy poszczególnych tekstów reprezentują rożne ośrodki naukowe i różnorodne perspektywy badawcze. W rezultacie uzyskujemy interdyscyplinarne ujęcie w ukazywaniu problemu zachowań ryzykownych. Jako redaktor publikacji chciałbym, aby książka ta okazała się przydatna zarówno naukowcom zajmującym się zachowaniami ryzykownymi, jak i osobom pracującym z  dziećmi i  młodzieżą. Zatem publikacja ta polecana jest również pedagogom, psychologom, nauczycielom-wychowawcom oraz kuratorom sądowym, a także wszystkim tym, którzy zajmują się wychowaniem dzieci i zapobieganiem wszelkim niepożądanym zachowaniom.

Recenzja

Podjęcie refleksji naukowej nad problematyką dotyczącą zachowań ryzykownych jest ważne poznawczo i społecznie. Analiza prowadzona w tym obszarze merytorycznym wymaga szerszego spojrzenia, przyjęcia przez badaczy postawy transgresyjnej i przekroczenia granic dyscyplinarnych. Wynika to z faktu, że zachowania ryzykowne odznaczają się wielowymiarowością objawów, współwystępowaniem i zróżnicowaną etiologią oraz złożonością w skutkach bezpośrednich i odroczonych. Problematyka zachowań ryzykownych w odniesieniu do młodzieży jest centralna we wszelkich działaniach profilaktycznych o różnym poziomie zaangażowania. Dążenie do ogólnego oglądu i jednocześnie uszczegółowienie analiz nad zachowaniami ryzykownymi wśród dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne, aktualne i wręcz konieczne zarówno z uwagi na tworzenie teoretycznych opracowań i modeli jak i z uwagi na pilność podejmowania praktycznych działań edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Kierunek myślenia Autorów i Pani Redaktor niniejszego tomu wydaje się ujmować te kwestie. W pracy podjęto próbę zmierzenia się z dynamiką, zróżnicowaniem i z projektowaniem pomocy działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych młodzieży. Przedłożona do recenzji wydawniczej praca ujmuje zagadnienia zachowań ryzykownych przede wszystkim w perspektywie psychopedagogicznej szczególnie uwzględniając znaczenie podstawowych środowisk wychowawczych – rodziny i szkoły.

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Opozdy