WYZWANIA I ZAGROŻENIA ADOLESCENCJI

55,00 

Redakcja naukowa: Wiesław Poleszak
Liczba stron: 386
Rok wydania: 2016
ISBN 978-83-64527-35-7
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 55,00 zł

Opis

Prezentowana książka ma na celu przybliżenie czytelnikowi specyfiki funkcjonowania młodego człowieka, zarówno w kontekście realizowanych zadań rozwojowych, jak i przeżywanych problemów oraz potencjalnych zagrożeń dla tegoż rozwoju. Na jej zawartość składają się cztery rozdziały. Dwa pierwsze koncentrują się na specyfice wyzwań, jakie niesie ze sobą okres adolescencji. Z kolei dwa ostatnie poruszają problematykę zagrożeń najczęściej spotykanych w tym okresie rozwojowym.

Recenzja

Okres adolescencji traktowany jest szczególnie. Często jest „stygmatyzowany” i określany jako trudny okres w życiu człowieka i wyzwanie dla rodziców i nauczycieli nastolatków. Takie zgeneralizowane podejście do nastolatków jako problemu nie sprzyja sensownym relacjom i mądrym rozwiązaniom wychowawczym i profilaktycznym. Pogłębione spojrzenie, uwzględniające wiele perspektyw może sprzyjać innemu podejściu – konstruktywnemu i rozumiejącemu. Próbę za-stosowania takiego spojrzenia – skoncentrowanego na zadaniach rozwojowych okresu adolescencji – podjęli Redaktor i Autorzy recenzowanej książki.

Książka pod redakcją Wiesława Poleszaka koncentruje się na problemach funkcjonowania adolescentów. Autorzy rozdziałów przyjmują różne perspektywy spojrzenia psychologiczną, socjologiczną i pedagogiczną, co czyni książkę opracowaniem interdycyplinarnym.

Z recenzji prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego (UAM)