T.12 RACHUNEK KOSZTÓW

0,00 

RACHUNEK KOSZTÓW Tom XII
Autor:
Agnieszka Kister
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-86-0

Pobierz PDF – Rachunek kosztów T12


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2989

Opis

RACHUNEK KOSZTÓW Tom XII

Koszty towarzyszą działalności gospodarczej nieustannie. Musimy je ponosić, aby uzyskać przychody. Stanowią istotę rachunku kosztów, który tworzony jest w przedsiębiorstwie na potrzeby sprawozdawcze oraz zarządcze. Rachunek kosztów jest procesem identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych informacji. Jego istotą jest pomiar wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza o rozmiarach ponoszonych kosztów jest wykorzystywana m.in. do tworzenia budżetów, jest podstawą do wyceny produktów, kalkulacji cen, przygotowywania ofert.

Rachunek kosztów ewoluował w czasie, zmieniał się cel jego przeznaczenia, wykształciły się różne jego modele i odmiany. Dla celów sprawozdawczych przydatny jest tradycyjny, systematyczny rachunek kosztów, zwany również podsystemem ewidencyjnym kosztów. Jego celem jest dostarczanie informacji niezbędnych do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów, wyceny zapasów produktów, ustalenia wyników finansowych, oceny rezultatów działalności.

Na potrzeby zarządzania tworzy się i wykorzystuje problemowe rachunki kosztów, których zadaniem jest informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji gospodarczych. W praktyce przedsiębiorstw mogą być wykorzystywane równocześnie różne modele rachunku kosztów, determinowane potrzebami użytkowników informacji kosztowych. Istotą każdego rachunku kosztów są koszty, które mogą być ujmowane w różnych przekrojach klasyfikacyjnych. Szczególną rolę pełni ewidencja kosztów.
Podręcznik pt. Rachunek kosztów jest adresowany do studentów pierwszego stopnia studiów ekonomicznych. Składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów, zakończonych pytaniami testowymi sprawdzającymi poziom wiedzy Czytelnika oraz zakończenia.

Recenzja

Z recenzji:
Problematyka podręcznika dotycząca rachunku kosztów cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem zarówno naukowców jak i praktyków. Wynika to z ogromnej roli jaką spełnia rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. Dostarcza szeregu informacji, które stają się przydatne w wypełnianiu celów sprawozdawczych jak i zarządczych. Rachunek kosztów wciąż zmienia swoją postać, a wynika to z rosnących potrzeb użytkowników in-formacji o kosztach. Z tego względu konieczne jest akcentowanie w publikacjach znaczenia rachunku kosztów z perspektywy konstruowania sprawozdań oraz kalkulacji kosztów wytworzenia produktów (wyrobów i usług). Zasadne i pożądane jest także propagowanie idei implementacji rachunków kosztów przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, szczególnie w obliczu coraz bardziej ograniczonych zasobów i wzrostu konkurencji pro-duktów. Podjęta przez Autorkę podręcznika problematyka jest trafna i jednocześnie aktualna. Innowacyjny charakter prezentowanych zagadnień polega na ukazaniu przykładów obrazujących zagadnienia rachunku kosztów.
prof. dr hab. Jan Stępniewski