T.14 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W WARUNKACH GLOBALIZACJI

0,00 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W WARUNKACH GLOBALIZACJI Tom XIV
Autor:
Sylwia Skrzypek-Ahmed
Liczba stron: 660
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-88-4

Pobierz PDF – Przedsiebiorczość w warunkach globalizacji T14


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 3004

Opis

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W WARUNKACH GLOBALIZACJI Tom XIV

Przedsiębiorczość to określona cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczości należy rozumieć jako formę pracy lub jako dodatkowy czynnik produkcji. Główne cechy działania przedsiębiorczego to skłonność do ryzyka i umiejętność dostrzegania nisz rynkowych i zaspokajania popytu, a także zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji.
W tym kontekście przedsiębiorczość należy traktować w ujęciu innowacyjnym. Innowacje w przedsiębiorczości to istotny czynnik sukcesu rynkowego, szczególnie w warunkach globalizacji, internacjonalizacji procesów biznesowych. O przedsiębiorczości można mówić w wymiarze zarówno procesu działań ukierunkowanych na tworzenie czegoś nowego (modyfikowanie, zmiana itp.) poprzez podjęcie określonego ryzyka oraz zdolność do wykorzystywania pomysłów (okazji itp.), jak i pewnego zespołu cech osobowych (dynamika w działaniu, aktywność, innowacyjność, skłonność do ryzyka itp.).

Obecnie aktywność na rynkach międzynarodowych nie jest już domeną wielkich korporacji. Mniejsze firmy przez lata koncentrowały działalność na rynkach lokalnych. Jeśli już wychodziły na rynki zagraniczne, to robiły to w sposób bardzo ostrożny, głównie jako podwykonawcy lub kooperanci dużych korporacji. Tymczasem zmiany, jakie nastąpiły na przełomie XX i XXI w. w wyniku rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych, okazały się bardzo przyjazne dla początkujących małych firm, także w sferze operacji międzynarodowych.
Nowym zjawiskiem jest pojawienie się grupy młodych, dynamicznych firm, które aktywnie wychodzą na rynki międzynarodowe, praktycznie od momentu rozpoczęcia działalności (born global). Przedstawia to poniższy schemat postępującej internacjonalizacji działalności początkujących firm.

Recenzja

Z recenzji:
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów oraz praktyków, którzy zajmują się procesami
globalizacji a internacjonalizacji biznesu. Autorka podręcznika skoncentrowała swoją
uwagę na zidentyfikowaniu i przedstawieniu najnowszych trendów biznesu i przedsiębiorczości
międzynarodowej. (…) Znaczenie, jakie ma globalizacja w praktyce współczesnych
przedsiębiorstw jest nie do przecenienia. Energicznie zmieniające się otoczenie,
silna i często agresywna konkurencja, zmuszają przedsiębiorców do internacjonalizacji
biznesu. Biorąc pod uwagę fakt, że celem globalizacji jest wspieranie podejmowanych
w przedsiębiorstwie decyzji w dążeniu do wchodzenia na rynki zagraniczne, proces ten
powinien występować w każdym przedsiębiorstwie w integracji z przyjętą strategią innowacyjną.
(…) Publikacja jest wyrazem dociekliwości badawczej Autorki, innowacyjności metodycznej
oraz oryginalności wyników badań. Podręcznik stanowi kompletne źródło informacji
o biznesie i przedsiębiorczości międzynarodowej, identyfikuje szereg zasad internacjonalizacji
firm, metod opodatkowania biznesu międzynarodowego oraz diagnozuje inne
zagadnienia ekonomiczno-organizacyjne międzynarodowych przedsiębiorstw.
dr hab. Volodymyr Martyniuk