T.17 ELEKTROMECHANICZNE ELEMENTY MECHATRONIKI

0,00 

ELEKTROMECHANICZNE ELEMENTY MECHATRONIKI Tom XVII
Autor:
Arkadiusz Małek
Liczba stron: 270
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-91-4

Pobierz PDF –Elektromechaniczne elementy mechatroniki T17


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 3001

Opis

ELEKTROMECHANICZNE ELEMENTY MECHATRONIKI Tom XVII

Od pewnego czasu w wielu publikacjach naukowych i naukowo-technicznych pojawia się sformułowanie „mechatroniczny”, „mechatronika”. Czym jest ta „nowa” dziedzina wiedzy, która z jednej strony tak bardzo przyciąga młodych ludzi, z drugiej zaś bardzo poważne i uznane na świecie ośrodki naukowo-badawcze określają dziedziny wiedzy, którymi się zajmują – mechatronicznymi [5]. Jedną z definicji mechatroniki znaleźć można w Internecie – to nauka interdyscyplinarna, łącząca badaczy z różnych dziedzin wiedzy. Najpopularniejszym współcześnie połączeniem jest współpraca specjalistów z obszaru szeroko rozumianej elektrotechniki, automatyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Tak też rozumie mechatronikę większość inżynierów. Wielu z nich nie ma jednak pojęcia, że mechatronika – jako określenie – obchodzi właśnie pięćdziesiąte urodziny – to tyle, ile już trwa historia sterowników programowalnych.

Urządzeniami mechatronicznymi są wszystkie obecnie produkowane pojazdy i maszyny obróbcze i przetwórcze. Ze względu na wszechobecność systemów mechatronicznych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otworzyła kształcenie inżynierów na kierunku mechatronika. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów tego kierunku w celu zdobycia przez nich wiedzy teoretycznej, kwalifikacji i umiejętności założonych w module kształcenia Elektromechaniczne elementy mechatroniki. Aby dokładnie zlokalizować studiowany obszar, należy wrócić do rysunku 0.1. Elektromechanikę tworzą wspólnie dwa obszary tj. Systemy elektroniczne i Systemy mechaniczne. Zatem w podręczniku należy się spodziewać dużo przykładów Systemów elektromechanicznych w innowacyjnych maszynach produkcyjnych i przemysłowych.

Recenzja

Z recenzji:
Mechatronika ma wiele punktów stycznych z elektromechaniką, ale wykracza poza nią. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która łączy w sobie trzy obszary: inżynierię maszyn, elektrotechnikę i informatykę oraz wykorzystuje ich metody do rozwiązywania problemów technicznych. W mechatronice systemy pracują mechanicznie w swoim rdzeniu, ale są wspierane przez najnowocześniejszą technologię (technologie komputerowe i systemy elektroniczne).
Autor już we wstępie trafnie zauważa, że urządzeniami mechatronicznymi są wszystkie obecnie produkowane pojazdy i maszyny obróbcze i przetwórcze. Elektromechanikę tworzą wspólnie dwa obszary: systemy elektroniczne i systemy mechaniczne. W podręczni-ku przedstawiono i dokładnie opisano dużo przykładów systemów elektromechanicznych w innowacyjnych maszynach produkcyjnych i przemysłowych.Podręcznik uzupełnia lukę rynkową w obszarze elementów elektromechanicznych będących podstawą maszyn Przemysłu 4.0. W bezpośredni sposób odpowiada na trendy rynkowe w obszarze Przemysłu 4.0 coraz bardziej widoczne i w naszym kraju. Szybki rozwój i wprowadzanie na rynek maszyn z funkcjami Przemysłu 4.0 wymaga kształcenia inżynierów, którzy będą mogli za kilka lat pracować w serwisie, diagnostyce, naprawie oraz projektowaniu takich innowacyjnych maszyn.
dr inż. Łukasz Wojciechowski