T.18 MAKROEKONOMIA

0,00 

MAKROEKONOMIA Tom XVIII
Autor:
Marcin Marczuk
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: ekonomia i finanse
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-92-1

Pobierz PDF – Makroekonomia T 18


Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: , Product ID: 3006

Opis

MAKROEKONOMIA Tom XVIII

Współcześnie żyjemy w świecie globalnej gospodarki rynkowej, w której występuje silna współzależność państw i podmiotów. Wiedza o tym, jak funkcjonuje gospodarka, potrzebna jest więc do lepszego zrozumienia otaczającego nas świata. Tematyka makroekonomii jest także ściśle powiązana z polityką gospodarczą. Pytanie o to, jakie decyzje rząd powinien podejmować, aby poprawiał się dobrobyt społeczeństwa, jest zawsze aktualne. Obywatel powinien rozumieć m.in.:
• co jest źródłem bogactwa jego państwa,
• w jaki sposób powinny być wykorzystywane zasoby kraju,
• co decyduje o dobrobycie narodu.
Odpowiedzi na powyższe pytania nie muszą być ani dobrze znane, ani tym bardziej oczywiste. Warto jest ich więc poszukać, studiując ekonomię i jej dział nazwany makroekonomią.

W prezentowanym podręczniku przedstawiono kurs makroekonomii na poziomie podstawowym. Zawiera on opis funkcjonowania gospodarki oparty na ogólnych modelach. Z tego powodu pomija się w nim bardziej szczegółowe ujęcie czynników i zależności kształtujących rzeczywisty świat gospodarczy na rzecz przedstawienia problematyki makroekonomicznej w bardziej przystępny sposób. Takie podejście nie zmniejsza wartości poznawczej podręcznika, ponieważ pomaga dostrzec znaczenie całościowej perspektywy. Pomimo, że zagadnienia makroekonomii są skomplikowane, to już modelowe podejście do problemu i chęć jego zrozumienia prowadzą do lepszego poznania natury procesów gospodarczych. W rezultacie zyskujemy lepszą znajomość reguł „gry gospodarczej”, która pozwala na zwiększania efektywności ludzkiego postępowania i trwałości rozwoju.

Jednocześnie opracowanie ma charakter skryptu, w którym omawiane zagadnienia zostały przedstawione w zwięzły sposób. W przypadku tematyki z dziedziny makroekonomii takie podejście może okazać się nie w pełni wystarczające. Dlatego wskazane jest, aby czytelnik w celu uzupełnienia wiedzy zainteresował się lekturą także bardziej obszernych podręczników z zakresu makroekonomii dostępnych w bibliotekach uniwersyteckich.

Recenzja

Z recenzji:
Podręczniki do ekonomii są na ogół bardzo obszerne. Brakuje natomiast prac przekazujących
wiedzę w sposób bardziej przystępny i skrótowy, a jednocześnie prezentujących
praktyczne aspekty przedmiotu. Tym właśnie charakteryzuje się recenzowany podręcznik.
Przedstawia on w sposób syntetyczny teorię makroekonomii, ale – co jest nie mniej
ważne – ukazuje kolejne zagadnienia na przykładach praktycznych. To powoduje, że
podręcznik „żyje”, a materiał łatwo pozostaje w pamięci, zaś każda jego część kończy się
zestawem pytań, które umożliwiają usystematyzowanie materiału.
prof. zw. dr hab. Janusz Gudowski

Autor tak ułożył strukturę treści, aby możliwa była realizacja głównego przedmiotu zainteresowań
makroekonomii, czyli analiza zmierzająca do zrozumienia podstawowych czynników
wyznaczających tendencje w zakresie produkcji dóbr i usług, bezrobocia, inflacji
i bilansu płatniczego, czy polityki fiskalnej oraz monetarnej.
Podręcznik w prosty i logiczny sposób wyjaśnia jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka
rozwija się, podlega fluktuacjom oraz zmianom, a ogólny trend wzrostu gospodarki
jest wynikiem wolno działających sił – rosnącej liczby ludności i lepszych technologii.
dr hab. Tomasz Wołowiec