NOWE WYZWANIA PROFILAKTYKI

32,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-33-3
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 32,00 zł

Opis

(…) Rzeczywistość przedstawiona powyżej coraz częściej stawia pytania o przyszłość profilaktyki. Wydaje się, że stoją przed nami dwie drogi. Pierwsza z nich to traktowanie profilaktyki wyłącznie jako działania doraźnego i interwencyjnego w odniesieniu do zjawisk i zachowań, które okresowo otrzymają status dysfunkcji. Druga droga to traktowanie profilaktyki jako konsekwentnego działania na rzecz przywracania świata wartości, dzięki czemu wielowymiarowe zdrowie i dojrzałe życie będą głównymi wyznacznikami jakości zachowania. Niniejsza publikacja ma zatem na celu pomoc specjalistom w sformułowaniu własnej odpowiedzi na powyższe pytanie, a tym samym zwiększenie poczucia osobistej odpowiedzialności za przyszłość profilaktyki w Polsce. Zawiera ona opracowania ukazujące aktualne możliwości i potencjalne obszary działań profilaktycznych.

Recenzja

Niniejsza publikacja cechuje się dużą oryginalnością i znaczną wartością poznawczą. Zaprezentowane tu różne sposoby myślenia, wywodzące się z różnych kręgów naukowych, stanowią swoiste źródło wiedzy, inspirujące do dalszych lub nowych poszukiwań naukowo-badawczych. Stanowi ona cenne źródło wiedzy o fenomenie profilaktyki w szerokiej perspektywie interdyscyplinarności. Jest udaną próbą, może nie nowego, ale bardzo interesującego podejścia metodologicznego, budującego pomost między różnego rodzaju dziedzinami i dyscyplinami wiedzy. Wnosi też szereg wartości, które należy polecić uwadze nie tylko specjalistom, ale przede wszystkim studentom. Nie ulega wątpliwości, że znaczące fragmenty opracowania, zwłaszcza te, które zawierają treści dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki psychospołecznej będą wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Janusza Kirenko