PONADSTANDARDOWI NAUCZYCIELE. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANEJ AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NAUCZYCIELI

45,00 

Autor: Monika Baryła-Matejczuk
Liczba stron: 241
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-45-6
Dyscyplina: Psychologia, Pedagogika
Książka: 45,00 zł

Opis

Fragment: (…) za cel prezentowanych w pracy badań przyjęto określenie uwarunkowań zróżnicowanej aktywności zawodowej nauczycieli. Analiza obejmowała osobowościowe korelaty standardowej i ponadstandardowej aktywności zawodowej nauczycieli. Ponadstandardowa aktywność jest rozumiana jako realizowanie w pracy zawodowej zadań wykraczających poza podstawowe obowiązki nauczyciela. Zadania te określone zostały w oparciu o podstawowe funkcje szkoły (dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą).

Recenzja

Funkcjonowanie zawodowe nauczyciela zawsze pozostaje w związku z rzeczywistością społeczną, w której immanentnie „lokuje się” system oświaty. Wyraziście zmienne warunki współczesnego świata stawiają też ciągle nowe wymogi i oczekiwania co do jakości pracy nauczyciela. Pragnę wyraźnie podkreślić, że recenzowana praca podejmuje problem ważny pod względem poznawczym i praktycznym. Stanowi bowiem jedną z prób empirycznej odpowiedzi na pytanie: JAKI nauczyciel będzie właściwym dla czasów zmienności i nieprzewidywalności. Uzyskane wyniki mają bezdyskusyjną wartość.

Dlatego przewiduję, że książka znajdzie licznych odbiorców zarówno w gronie pracowników naukowych, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Może też stać się dla zainteresowanych zjawiskiem źródłem inspiracji badawczej.

Z recenzji dr hab. Doroty Turskiej, prof. nadzw. UMCS