WIOSKI DZIECIĘCE SOS – IDEA I ZMIANY

46,00 

Autor: Wiesław Kowalski
Liczba stron: 250
Rok wydania: 2018
ISBN:  978-83-64527-98-2
Dyscyplina: Pedagogika
Książka: 46,00 zł

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2114

Opis

Zasadniczym celem publikacji było ukazanie założeń rozwoju i  zmian idei Wiosek Dziecięcych SOS, a szczególnie procesu ewolucji w stosunku do pierwotnych założeń koncepcji Wiosek Dziecięcych SOS w ujęciu Hermanna Gmeiera. Książka adresowana jest do studentów pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, osób zatrudnionych w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także darczyńców i sponsorów. Może okazać się również ciekawa dla organizatorów i realizatorów obecnego systemu wspierania rodziny i opieki zastępczej w Polsce.

Recenzja

W publikacji przedstawiono wszystkie elementy związane z działalnością wymienianych palcówek opiekuńczo-wychowawczych. W pierwszym rzędzie zaprezentowana została historia powstania pierwszych wiosek i ich rozwój w świecie, założenia organizacyjne i pierwsze próby ich modyfikacji. Kolejnym etapem przedstawionych rozważań stała się kwestia powołania tych placówek w Polsce. Ostatnie rozdziały dotyczą zasad funkcjonowania tych placówek w Polsce, a więc ich podstaw prawnych i roli, jak spełniają one w przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia. Należne miejsce znalazły też problemy modyfikacyjne w świecie i w Polsce.

Publikacja niewątpliwie posiada istotne walory poznawcze. Przede wszystkim prezentuje duże wartości naukowe – porządkuje dotychczasowy stan wiedzy, ale co jest szczególnie ważne – wnosi do niej nowe elementy. Jest więc dopełnieniem wcześniejszych badań naukowych.

Z recenzji prof. Doroszewskiego