JAK „SPRZEDAĆ” MIASTO? BADANIA PSYCHOLOGICZNE W MARKETINGU TERYTORIALNYM

30,00 

Autor: Maria Sidoruk
Liczba stron: 175
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-60-9
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 30,00 zł

Opis

Fragment: (…) Proces komunikacyjny w trakcie promowania marki miasta różni się w sposób zasadniczy od innych przekazów perswazyjnych, po pierwsze ze względu na podmiot za tę komunikację odpowiedzialny. Nie jest nim ani sztab zarządzający korporacją, ani specjalista w określonej, związanej z reklamą dziedzinie. Przygotowani do pełnienia swojej profesjonalnej roli zawodowcy mogą oczywiście pojawić się na kolejnych etapach pracy, jednak ostateczne (a często niemal wszystkie) decyzje będzie podejmował samorządowiec. Samorząd jako podmiot współtworzący gospodarcze realia makroekonomiczne skazany również jest na walkę w wolnorynkowej konkurencji. Aby móc ją skutecznie podjąć, musi dostosować swoje struktury do standardów obowiązujących w  nowoczesnych przedsiębiorstwach. Musi się promować (Misiło, 2003). Niestety, brak przygotowania zawodowego to być może najmniejszy z grzechów tej grupy. Znacznie poważniejsze to: brak dłuższej niż kadencja perspektywy oraz operowanie zasobami finansowymi pochodzącymi nie z wypracowanego zysku, lecz ze środków otrzymanych. Efekty bywają przerażające: błędy językowe w gadżetach promujących Łódź, postulat zmiany nazwy Wrocław na Breslau, mającej przyciągać więcej turystów czy pomysł radnych Sosnowca, aby Edward Gierek został twarzą ich miasta.

Recenzja

Książka Marii Sidoruk pokazuje przede wszystkim, jak bardzo poznawcze teorie podobieństwa są bezcennym źródłem wiedzy, która może być skutecznie wykorzystana w zastosowaniach praktycznych w kontroli zachowań rynkowych w dziedzinie marketingu terytorialnego. Jest zatem znakomitym przykładem precyzyjnego, ilościowego podejścia do oceny atrakcyjności miast oraz tworzenia skutecznych strategii wzmacniających ich wizerunek w umysłach mieszkańców.
Szczególnym walorem pracy jest także zależność odwrotna, zastosowania praktyczne także są inspirującym źródłem rozwoju poznawczych teorii podobieństwa. Wyniki przeprowadzonych badań mogą bowiem zostać wykorzystane do uszczegółowiania tych teorii, ich rozwoju i integracji z innymi teoriami poznawczymi, m.in. teorią perspektywy.

Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Falkowskiego

Z dużym zainteresowaniem i przyjemnością przeczytałam książkę Marii Sidoruk, nie tylko dlatego, że dotyczy problematyki „miejskiej”. Przede wszystkim dlatego, że Autorka w sposób kompetentny łączy ze sobą wątki twardej psychologii poznawczej (teorię asymetrii podobieństw Tversky’ego, teorię perspektywy Kahnemana i Tversky’ego, teorię asymetrii pozytywno-negatywnej) z aspektem aplikacyjnym (kształtowanie marki miasta i płynące z tego zalecenia dla miejskich włodarzy). Autorka pokazuje zatem, że można być zaangażowanym zarówno w tak aplikacyjną stronę badań jaką jest tworzenie reklam, a równocześnie twórczo wykorzystywać dorobek psychologii naukowej. Nie jest to bardzo częste w badaniach aplikacyjnych.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Lewickie