CZŁOWIEK W OBLICZU ZNIEWOLENIA. OD ZAGROŻEŃ DO NADZIEI

19,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
ISBN: 978-83-62074-52-5
Liczba stron: 269
Rok wydania: 2012
Dyscyplina: Psychologia
Książka: 19,00 zł

Opis

(…) Zasygnalizowane powyżej zjawiska stawiają przed specjalistami wyzwania związane z poznawaniem oraz opisywaniem mechanizmów i prawidłowości, które sprawiają, że człowiek staje się wolny i odpowiedzialny lub też zniewolony i nieodpowiedzialny. Niniejsza publikacja jest zatem próbą sprostania tego rodzaju wyzwaniom. Powstała ona dzięki współpracy wielu badaczy i praktyków, którzy w swoich codziennych pracach zajmują się różnymi aspektami funkcjonowania człowieka wolnego i zniewolonego. Znajdują się w niej zarówno opracowania teoretyczne, wyjaśniające w oparciu o aktualną wiedzę prawidłowości funkcjonowania  istoty ludzkiej w obliczu ryzyka utraty wolności, jak też prace badawcze identyfikujące mechanizmy sprzyjające budowaniu odpowiedzialnego korzystania z wolności oraz uleganiu zniewoleniu. Całość zgromadzonego materiału została podzielona na dwie części, z których pierwsza dotyczy zagrożeń a druga szans na ich niwelowanie.

Recenzja

Współczesna cywilizacja daje człowiekowi niebywałe szanse wszechstronnego rozwoju. Wysoki poziom nauki we wszystkich jej obszarach, wszechstronny dostęp do informacji i dóbr kultury dzięki środkom masowego przekazu pozwala człowiekowi dokonywać pozytywnych wyborów i tworzyć szczęśliwą perspektywę życiową. Niestety wiele osób nie osiąga satysfakcji z wymarzonych celów i pozytywnie zaplanowanego rozwoju. Na przeszkodzie stać mogą zarówno uwarunkowania endogenne (cechy osobowości), jak i egzogenne – takie jak struktura i jej system wychowawczy, wpływ rówieśników, szkoły, środków masowego przekazu. (…) Prawidłowo kształtowany system wartości i silna wola człowieka chronią go przed wpływem destrukcyjnych czynników powodujących zniewolenie i uzależnienie. (…) Poszczególne opracowania w sposób wyczerpujący i klarowny omawiają mechanizmy powstawania różnych, niekiedy mało znanych form uzależnień. Czytelnik znajdzie ważne opracowania dotyczące zarówno etiologii uzależnień jak i profilaktyki (…) oraz zasad prawidłowego rozwoju opartego na wartościach kształtowanych w ciągu całego życia człowieka.

prof. dr hab. Józef Stachyra