FUNDAMENTALNE WARTOŚCI I ZASADY USTROJOWE. MODEL KONSTYTUCYJNY A PRAKTYKA USTROJOWA W POLSCE

55,00 

Redakcja naukowa: Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik
Liczba stron: 452
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-53-1
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 55,00 zł

Opis

Oddawana do rąk Czytelników monografia pt. “Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce” zawiera szereg prac poświęconych refleksji nad wybranymi wartościami i zasadami ustrojowym. Zebrane w prezentowanej monografii prace poświęcone są wybranym zasadom i wartościom ustrojowym. Ujęcie jest różne – od teoretycznego po analizę w świetle wybranej zasady ustrojowej, określonego problemu prawnego. Zebrany w monografii zespół autorski stanowi reprezentację przedstawicieli różnych ośrodków badawczych. Autorów prezentujących nieraz odmienne spojrzenie na poruszane w monografii zagadnienia.

Recenzja

W pracy Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce zawarto szereg artykułów poświęconych wybranym zasadom ustrojowym. Duży blok stanowią prace poświęcone zasadzie pluralizmu politycznego. Monografia zawiera wiele interesujących tekstów dotyczących wybranych zasad ustrojowych. Są to zarówno opracowania ogólne, jak i też poświęcone nieraz bardzo szczegółowym zagadnieniom związanym z problematyką zasad ustrojowych.

Z recenzji ks. dra hab. Krzysztofa Warchałowskiego, prof. UKSW