EMPATIA – POMOC I PRZESZKODA W PRACY ZAWODOWEJ PERSONELU MEDYCZNEGO

55,00 

Autor: Anna Włoszczak-Szubzda
Liczba stron: 426
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-44-9
Dyscyplina: Psychologia, Nauki o zdrowiu
Książka: 55,00 zł

Opis

(…) Czy jest możliwe, a jeśli tak, to w jaki sposób, usunąć rozdźwięk między idealnym wzorem zawodowym personelu medycznego, zakładającym jego etyczność, a wyczerpująco-wypalającą, z przyczyn emocjonalnych, codziennością zawodową? Gdzie tkwi przyczyna rozłamu? W  mało jednoznacznej teorii zagadnienia? A może w niewłaściwej edukacji teoretyczno-praktycznej? Książka jest próbą odpowiedzi na powyższe i inne dotyczące zagadnienia empatii pytania. Próbą systematyzacji granic i definicji empatii. Wyjaśnienia wielości pojęć występujących przy opisach zjawiska empatii. Dookreślenia jej roli w zawodach medycznych i weryfikacji tego, czy postawa empatyczna jest wyuczalna. W badaniach empirycznych pojawia się w książce między innymi testowanie wiedzy na temat empatii wśród personelu medycznego – ich opinii co do jej wpływu na pracę zawodową, a także próby ustalenia przyczyn tych poglądów i poziomu stanu wiedzy. Naukowa droga badacza wiedzie zawsze od pytań do odpowiedzi. Na ile ta droga jest interesująca, może ocenić czytelnik.