T.16 PROGRAMOWANIE W MATLABIE

0,00 

PROGRAMOWANIE W MATLABIE Tom XVI
Autor:
Anna Tatarczak
Liczba stron: 252
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Informatka techniczna i telekomunikacja
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-90-7

Pobierz PDF –Programowanie w Matlabie


Brak w magazynie

Opis

PROGRAMOWANIE W MATLABIE Tom XVI

Podręcznik zawiera opis głównych zagadnień prezentowanych na wykładzie Programowanie w Matlabie. Z wykładem związane są ćwiczenia laboratoryjne. W ich trakcie praktycznie ilustrowane są zagadnienia przedstawiane na wykładzie. Podstawowym narzędziem programowym, stosowanym do opisu poszczególnych procedur obliczeniowych, jak i do obliczeń w laboratorium komputerowym jest Matlab. Program ten jest stosowany zarówno do formułowania i sprawdzania prostych algorytmów numerycznych, jak i do rozwiązywania bardziej złożonych zagadnień z wykorzystaniem gotowych procedur. Sześć rozdziałów, z których składa się ten podręcznik, jest zarazem manualem oprogramowania Matlab i prezentacją wykorzystania algorytmów. Każdy z rozdziałów książki ma podobną konstrukcję. Podstawową konwencją przyjętą w książce jest minimum teorii, poparte przykładami, które pomogą zrozumieć omawiane zagadnienia. Ostatnią część każdego rozdziału stanowi zestaw zadań przewidzianych do samodzielnego rozwiązania.

Recenzja

Z recenzji:
Podręcznik przybliża środowisko i podstawowe procedury programu MATLAB®. Pakiet MATLAB® jest potężnym narzędziem do symulacji i obliczeń naukowych i inżynierskich. Wielkim atutem programu jest jego architektura, która pozwala rozbudowywać program o nowe funkcje i algorytmy. Różnorodność zastosowań, w których można wykorzystać pro-gram, powoduje, że specjaliści różnych dziedzin nauki mogą znać zupełnie inne funkcje i narzędzia. MATLAB® jest efektywnym i uniwersalnym językiem programowania wyso-kiego poziomu. Jest też interaktywnym środowiskiem do obliczeń naukowych i technicz-nych oraz do tworzenia algorytmów i analizy danych. Ma znakomite narzędzia do dwu i trójwymiarowej wizualizacji danych i wyników obliczeń w postaci różnych wykresów, grafiki biznesowej i animacji. Jest też przyjaznym, interaktywnym środowiskiem integrują-cym niezawodne algorytmy matematyki stosowanej i liczne moduły rozszerzeń i narzędzi zorientowanych na określone dziedziny zastosowań. MATLAB® umożliwia rozwiązywanie różnorodnych problemów poprzez ułatwienie dostępu do efektywnych algorytmów obliczeniowych i możliwość wizualizacji wyników. W znacznym stopniu wyparł z obliczeń naukowo-technicznych języki uniwersalne (Fortran, C, C++), ograniczając ich zasadniczą rolę do funkcji oprogramowania narzędziowego. Środowisko MATLAB jest otwarte. Daje to możliwość zarówno wykorzystywania oprogramowania istniejącego, jak i budowania oprogramowania własnego, w tym aplikacji App, toolboksów i bibliotek modeli symulacyjnych.Innowacyjnym i odróżniającym od dostępnej literatury jest również fakt, że ta publikacja zawiera dużo czytelnych przykładów. Przekazane w przystępnej formie informacje dokładnie prezentują zagadnienia skoncentrowane na wektorach, macierzach, tablicach i wizualizacji wyników obliczeń.
dr inż. Paweł Lonkwic