CZŁOWIEK NA ROZDROŻU: ZROZUMIEĆ, ABY POMÓC

33,00 

Redakcja naukowa: Zbigniew B. Gaś
Rok wydania: 2013
Stron: 342
ISBN: 978-83-62074-85-3
Dyscyplina: Psychologia
Książka:  33,00 zł

Kategorie: , Tagi: , , , Product ID: 1939

Opis

Niezwykłą popularność medialną zdobył w sierpniu 2011 roku Stanisław Kowalczyk, rolnik z gminy Przysucha w województwie mazowieckim, który do­świadczając tragicznych skutków żywiołu zadał publicznie pytanie Premierowi Rzeczypospolitej Polskiej „Jak żyć?”. Pytanie to pada jednak zdecydowanie czę­ściej, a czasem przybiera ono jeszcze bardziej dramatyczną formę „Czy żyć?” i „Po co żyć”. Stawiają je sobie osoby w różnym wieku, w różnych rolach i sytuacjach społecznych, doświadczający różnych wydarzeń życiowych. Pytania takie padają publicznie, są stawiane w gabinetach psychologicznych i przy konfesjonale, pod­czas rozmów wychowawczych czy w sytuacjach ekstremalnych. Bardzo często nie są jednak one otwarcie werbalizowane, ale możemy je zauważyć obserwując róż­norodne działania życiowe osób poszukujących odpowiedzi (działania, z których część ma charakter konstruktywny, budujący człowieka i społeczeństwo, ale – nie­stety – wiele z nich charakter destrukcyjny, niszczący człowieka i społeczeństwo).

Powyższe spostrzeżenia stały się impulsem do rozważań i badań specjalistów z różnych dziedzin, którzy podjęli próbę zrozumienia tego, co dzieje się z czło­wiekiem poszukującym oraz formułowania propozycji konstruktywnego wspie­rania ludzi w ich poszukiwaniach. Efektem tych prób jest niniejsza publikacja, analizująca z różnych perspektyw (przede wszystkim psychologicznej, ale także filozoficznej, teologicznej, pedagogicznej, socjologicznej) dylematy i trudności człowieka na rozdrożu we współczesnym świecie. Składa się ona z dziewiętnastu opracowań, w których efekty swoich refleksji i analiz naukowych oraz doświad­czeń zawodowych zaprezentowali badacze i myśliciele, dla których pytanie: „Jak żyć ?” – stanowi nieodłączny element codziennych działań.

Recenzja

Monografia pod redakcją Autorytetu w zakresie problematyki profilaktyki prof. Zbigniewa Gasia, stanowi spójny zbiór tekstów odnoszących się do diagnozy funkcjonowania ludzi we współczesności oraz indywidualnych i społecznych wyzwaniach związanych z tym funkcjonowaniem, a także profilaktycznych, wychowawczych (a czasami terapeutycznych) rozwiązań w zakresie radzenia sobie z nimi.

Monografia została ustrukturalizowana w ten sposób, że pierwsza jej część (Poszukiwanie zrozumienia) ma charakter diagnostyczny, mówi o tym jakie wyzwania i dylematy dotyczą współczesnego człowieka zarówno w perspektywie makro, jak i mikro. Druga część (Poszukiwanie rozwiązań) grupuje teksty, które w założeniu zawierają więcej wątków praktycznych, przedstawiając pomysły i rozwiązania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym. Taka struktura jest bardzo klarowna. Silną stroną pracy jest pogłębiona holistyczna diagnoza, uwzględniająca w kilku przypadkach wątki rzadko w Polsce podnoszone we współczesnej dyskusji o profilaktyce.

Praca jest interdyscyplinarna – podstawa tekstów jest wiele nauk – od genetyki po antropologię chrześcijańską. Stanowi to o jej wartości, wszak zjawiska, których praca dotyczy – jak i ich etiologia i sposoby rozwiązywania także korzystają z całego spektrum nauk.

prof. dr hab. Jacek Pyżalski