BEZPIECZEŃSTWO POLSKI WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. WYBRANE PROBLEMY

55,00 

Redakcja naukowa: Marek Gąska
Liczba stron: 322
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-43-2
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 55,00 zł

Opis

Opracowanie to, mające charakter naukowej monografii, poświęcone jest rożnym aspektom bezpieczeństwa Polski, składa się z dziesięciu rozdziałów, podzielonych na wiele podrozdziałów. W  prezentowanej monografii zostały przedstawione problemy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej w  ujęciu historycznym, współczesnym i przyszłym. Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy Na monografię pt. Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i  jutro. Wybrane problemy złożyły się teksty pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Ośrodek Zamiejscowy w Stalowej Woli oraz innych uczelni cywilnych.

Recenzja

Dla sprostania wyzwaniom tworzenia bezpieczeństwa narodowego potrzebne są wiarygodna wiedza i mądrość o bezpieczeństwie, oparte na tysiącletnich doświadczeniach ludzkości, w tym szczególnie doświadczeniach Polski. Jestem przekonany, że materiał na monografię o tytule, Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś i jutro. Wybrane problemy, opracowany przez wielu uznanych naukowców, pod redakcją Pana Doktora Marka Gąski stanowi wartościowy i wiarygodny zasób wiedzy, niezbędny dla zainteresowania i powszechnego włączenia społeczeństwa w tworzenie współczesnego bezpieczeństwa Polski.

Z recenzji prof. dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

(…) zróżnicowanie problemowe tematyki i wielodyscyplinarność dzieła nie jest tu wadą ale zaletą, bowiem pozwala wielowątkowo nakreślić, choć z pewnością nie w sposób wyczerpujący, problemy bezpieczeństwa narodowego i obronności Polski. Rezultat tej pracy można nazwać szkicem stanu przeszłego, współczesnego a nawet pewnej prognozy bezpieczeństwa Polski. Recenzowane dzieło pt. Bezpieczeństwo Polski wczoraj, dziś jutro. Wybrane problemy pod redakcją naukową Marka Gąski (…) stanie się z pewnością interesującym źródłem poznawczym o charakterze interdyscyplinarnym i głosem w dyskusji nad współczesnymi problemami bezpieczeństwa Polski.

Z recenzji kmdr. dr. hab. Dariusza R. Bugajskiego, prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni