BEZPIECZEŃSTWO OSÓB W CYBERPRZESTRZENI

25,00 

Redakcja naukowa: Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
Liczba stron: 148
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64527-71-5
Dyscyplina: Nauki o bezpieczeństwie
Książka: 25,00 zł

Opis

Niniejsza monografia stanowi efekt dyskusji nad problematyką bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni. Zagadnienie zostało poddane analizie w wymiarze mikrostrukturalnym, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach związanych z prewencją zagrożeń dotyczących osób. Dotyczy to m.in. problematyki nieletnich, kradzieży tożsamości, czy też utraty haseł i  środków finansowych, a także rozwiązań prawnych w tym zakresie. Opracowanie tak szerokiego spektrum zagadnień wymagało zaproszenia do współpracy przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, badających różnorodne zagadnienia, jak również praktyków, którzy z poruszaną problematyką spotykają się w codziennej pracy. Zaproszeni do współpracy autorzy opracowali zagadnienia wpisujące się w główny nurt debaty dotyczącej cyberprzestrzeni koncentrujący się na roli jednostek w niej funkcjonujących. Autorzy odwołali się do czołowych publikacji naukowych oraz aktów normatywnych z zakresu bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni. Mając świadomość złożoności i wielowątkowość kwestii wpisujących się w zagadnienie cyberbezpieczeństwa osób, publikacja stanowi punkt wyjścia do dalszych badań w warstwie teoretycznej i empirycznej. Celem monografii jest interdyscyplinarna analiza bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni, uwzględniająca zarówno rozwiązania prawne w tej dziedzinie, jak również jej uwarunkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru społecznego, finansowego, a także wyzwań związanych z edukacją w tym zakresie.

Recenzja

Monografia wpisuje się w aktualną debatę na temat cyberbezpieczeństwa. Autorzy dokonali analizy zagrożeń, które towarzyszą lub powstają w procesach zachodzących w cyberprzestrzeni w skali jednostek. Monografia jest książką przydatną dla czytelników zajmujących się tematem bezpieczeństwa osób w cyberprzestrzeni.

Z recenzji dr hab. Kingi Machowicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II