25 LAT FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE – TEORIA I PRAKTYKA

48,00 

Redakcja naukowa: Katarzyna Popik, Bogumił Szmulik, Marcin Mazuryk
Liczba stron: 254
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64527-34-0
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 48,00 zł

Opis

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w  III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego.