(e-book) WYBRANE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I BIZNESIE W OBLICZU PANDEMII COVID-19

25,00 

Autor: Łukasz Wojciechowski
Liczba stron:81
Rok wydania: 2020
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-48-8
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, bezpieczeństwo

Opis

Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich dokonano analizy uwarunkowań prawnych, teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w Polsce. Porównano także procedury ochrony danych osobowych w administracji publicznej i biznesie. W drugiej części autor zogniskował uwagę na wybranych aspektach przetwarzania danych osobowych w obliczu pandemii COVID-19. Opracowanie zostało uzupełnione konkluzjami końcowymi.

Recenzja

Administracja publiczna oraz biznes wdrażają wiele działań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Podejmowana w niniejszej pozycji problematyka jest zupełnie nowa, bo do tej pory, na taką skalę, nie mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa, która dotyka wszystkich gałęzi gospodarki i wszystkich ludzi. Dlatego kwestia popełniania błędów przez człowieka znacznie wzrosła, także w zakresie ochrony danych osobowych.

Opracowanie ma znaczącą wartość naukową i utylitarną i może być uznane za cenną pomoc nie tylko w środowisku uczelni, gdzie realizowane są zajęcia z problematyki zagrożeń informacyjnych, ale także w wielu środowiskach administracyjno-biznesowych, gdzie prowadzi się zestawienia i analizuje sytuacje dotyczące zagrożeń.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka, prof. UKW w Bydgoszczy

Monografia (…) stanowi bardzo istotny wkład w analizę problematyki ochrony danych osobowych w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Jest bardzo cennym źródłem wiedzy zarówno dla przedstawicieli nauki, studentów, jak i praktyków – przedstawicieli administracji publicznej i biznesu, bowiem autor odpowiadając na aktualne pytania, płynące z sektora publicznego i biznesu, omawia w niej niezwykle istotne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w dobie pandemii COVID-19. Należy podkreślić, że jak dotąd nie powstało jeszcze tak obszerne opracowanie, dotyczące problematyki ochrony danych osobowych w administracji publicznej i biznesie w czasie pandemii COVID-19, co powoduje że podjęta w niniejszej monografii tematyka oraz zaprezentowane w niej wyniki badań mają charakter nowatorski.

Z recenzji dr. hab. Jarosława Czerwa, prof. UJK w Kielcach