WYBÓR MARSZRUTY PRZEWOZU W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

8,00 

Autor: Tadeusz Cisowski
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-927994-8-1
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
Książka:  8,00 zł

Opis

W pracy zaprezentowano nowe podejście do wyznaczania dróg przewozu ładunków w transporcie kolejowym. Podejście to uwzględnia nieliniową funkcję nakładów i dodatkowe ograniczenia technologiczne, zadane w formie jawnej i niejawnej. Przedstawiono wykresy nieliniowych funkcji kar i funkcji nakładów, jako ważnych narzędzi opisujących czynniki subiektywne, występujące w zadaniu wyboru marszrut dla ładunków w transporcie kolejowym.

Opracowano nowy model matematyczny wyboru optymalnych marszrut dla potoków ładunków w transporcie kolejowym. Sformułowana funkcja celu zawiera dwie składowe. Pierwsza pozwala ocenić efektywność przydziału potoku do danej marszruty. Składowa druga uwzględnia efekt nieliniowy, pojawiający się przy zmianie potoku w danej marszrucie.

Ponadto przedstawiono przybliżone algorytmy wyboru marszrut dla potoków ładunków w transporcie kolejowym. Bazują one na sieciach zrównoważonych i wykorzystują cykle o wagach ujemnych z cyrkulacją potoków. Wykorzystanie metod linearyzacji stycznymi i cięciwami znacznie zwiększyło efektywność zaproponowanych algorytmów.