LOGISTYKA TRANSPORTOWA W PRZYKŁADACH I ZADANIACH

20,00 

Autor: Tadeusz Cisowski, Józef Stokłosa
Liczba stron: 229
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-927994-0-5
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
Książka:  20,00 zł

Opis

Podręcznik został przygotowany przede wszystkim z myślą o studentach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku “Transport” i przeznaczony do opanowania materiału z przedmiotów „Logistyka w transporcie”, „Badania operacyjne”, ”Organizacja i zarządzanie w transporcie”. Materiał w nim zawarty jest przedstawiony w sposób elementarny, często świadomie rezygnujemy z przedstawiania pewnych problemów w sposób sformalizowany. Kładziemy większy nacisk na zrozumienie istoty zagadnienia, czasami nawet kosztem pewnej jego precyzji. Intencją autorów jest przedstawienie w możliwie najprostszy sposób podstawowych wiadomości z badań operacyjnych  bez wnikania  w zawiłą  i szczegółową problematykę dotyczącą budowy modeli i metod ich rozwiązywania. Ukazujemy drogę, jaką trzeba przebyć od sformułowania modelu optymalizacyjnego do uzyskania  za pomocą określonych metod  rozwiązania optymalnego bądź suboptymalnego danego problemu logistycznego. Każdy rozdział rozpoczyna się sformułowaniem problemu i zawiera przykładowy model matematyczny wraz z jego rozwiązaniem oraz pytania i zadania do samodzielnego rozwiązania. Mamy nadzieję, że taka konstrukcja pracy ułatwi zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiadomości.