SYMULACJA MEDYCZNA W PIELĘGNIARSTWIE

0,00 

Redakcja naukowa: Marta Czekirda
Liczba stron: 239
Rok wydania: 2019
ISBN-wersja elektroniczna: 978-83-66159-31-0
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu
Otwarty dostęp

Pobierz PDF – Symulacja medyczna w pielęgniarstwie

Brak w magazynie

Recenzja

Treść monografii może być przydatna w kształceniu studentów zarówno w Monoprofilowych (MCSM), jak i Wieloprofilowych Centrach Symulacji Medycznej (WCSM). Z książki mogą korzystać osoby uczące się metodą symulacji medycznej, czyli studenci oraz przede wszystkim nauczyciele zarówno ci rozpoczynający przygodę jak i osoby pracujące w symulacji na co dzień.

dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prof. UŁa

Praca jest wartościową próbą szczegółowego opracowania scenariuszy symulacji medycznej, mogących stanowić integralny, powtarzalny i ustrukturyzowany element szkolenia na kierunku pielęgniarstwo. Tym samym niniejsze opracowanie zawiera niezbędne i cenne kompendium wiedzy użyteczne w przeprowadzaniu szkoleń dla personelu pielęgniarskiego w środowisku symulacji medycznej, których celem zapewne byłoby ustawiczne podnoszenie jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjenta.

dr hab. Kamil Torres, prof. UM w Lublinie