STATUS PRAWNOMIĘDZYNARODOWY POLSKI (1918-2018)

54,00 

Autor: Lech Antonowicz
Liczba stron: 116
Rok wydania: 2018
ISBN – wersja elektroniczna: 978-83-66159-20-4
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawe
E-book: 54,00 zł

Opis

Celem niniejszej pracy jest zaś syntetyczne przedstawienie statusu prawno-międzynarodowego Polski w latach 1918–2018. Częściowo jest ona oparta na moich wcześniejszych publikacjach dotyczących niektórych elementów tej problematyki. Chcę podkreślić, że moim zamiarem było napisanie pracy z dziedziny prawa międzynarodowego, a nie historii dyplomatycznej Polski. Jej główną treścią jest próba uzasadnienia, że współczesne państwo polskie, mimo burzliwej historii oraz wielu zmian – terytorialnych, ludnościowych, ustrojowych i innych, istnieje i funkcjonuje nieprzerwanie od 1918 roku jako ten sam podmiot prawa międzynarodowego. Zarazem jest to poniekąd rozwinięcie tego, co na temat tej kwestii napisałem pierwotnie w  artykule pt. Tożsamość państwa polskiego w  prawie międzynarodowym, zamieszczonym w  miesięczniku „Państwo i  Prawo” (1993, Nr 10).

Recenzja

„W opiniowanej monografii będącej publikacją z zakresu prawa międzynarodowego, status prawno międzynarodowy Polski analizowany jest w warunkach radykalnych, wręcz dramatycznych zmian przestrzeni geopolitycznej, w której Polska funkcjonowała. Jest to ważna książka dla kształtowania świadomości ciągłości prawno międzynarodowej Polski…”

z recenzji prof. dra hab. Marka Pietrasia

„Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest koncentracja na najważniejszych wątkach. Autor jest mistrzem syntezy. Czytelnik odnajduje tu najważniejsze przemiany statusu międzynarodowego Polski w okresie ponad stu lat…”

Z recenzji dra hab. Andrzeja Wrzyszcza, prof. nadzw.