PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W EDUKACJI, BIZNESIE I SAMORZĄDZIE

70,00 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W EDUKACJI, BIZNESIE I SAMORZĄDZIE
Redakcja naukowa:
Sylwia Skrzypek-Ahmed; Olena Ivasho
Liczba stron: 319
Rok wydania: 2022
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Nauki o zarządzaniu i jakości
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-98-3

 


Kategorie: , Tagi: , , , Product ID: 3081

Opis

Monografia „Przedsiębiorczość i innowacje w edukacji, biznesie i samorządzie” zawiera artykuły zarówno o charakterze prac badawczych, jak i prac poglądowych.
Podjęta w monografii tematyka jest niezwykle aktualna, a rozdziały odnoszą się do holistycznie rozumianej problematyki przedsiębiorczości i innowacyjności. Przedsiębiorczość, która na przestrzeni ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w środowisku biznesowym, traktowana jest współcześnie jako kategoria bardzo szeroka, obejmująca swoim zasięgiem aspekty ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe i etyczne. Wielowymiarowość przedsiębiorczości i innowacyjności pozwala na ich analizę z perspektywy zarówno procesu, organizacji, jak i jednostki.

Z przeprowadzonych badań, których wyniki zamieszczono w monografii, można wyciągnąć następujące wnioski:

  • po pierwsze – otoczenie zewnętrzne, i to zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, radykalizuje się i staje się coraz bardziej nieprzewidywalne – z jednej strony generuje to utrudnienia w prowadzeniu działalności, z drugiej zaś presja będzie stanowić istotny czynnik pobudzający skokowo rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności;
  • po drugie – badania zidentyfikowały niezwykłą dynamikę zmian zachodzących w ostatnim okresie, co może stanowić przesłankę możliwości wystąpienia przełomu o charakterze jakościowym, a nie tylko ilościowym;
  • po trzecie – przedsiębiorczość i innowacyjność przejawiają się w niezwykle zróżnicowanym spectrum segmentów gospodarczych – od marketingu po struktury organizacyjne i zarządzanie, nominowane jako dobre zarządzanie;
  • po czwarte – niezwykle cenne są wyniki badań dotyczących sfery samorządu terytorialnego – tak w kraju, jak i za granicą – i wszystko wskazuje na to, że sektor ten znajdzie się pod niezwykle silną presją fiskalną rządu centralnego, co może wymagać radykalnie szybkiego opracowania programów ratunkowych;
  • po piąte – przyszłość przedsiębiorczości, rozwój firm i ich ekspansja, będzie oparta w dużym stopniu na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach cyfrowych – narzędzia online są coraz częściej używane w prowadzeniu biznesu, jednak jest to wciąż niewykorzystany przez polskich przedsiębiorców potencjał, szczególnie w przypadku MŚP. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza monografia będzie stanowić przydatną lekturę, tak dla teoretyków (w tym studentów), jak i praktyków gospodarczych czy samorządowców w tych nacechowanych zmiennością i nieprzewidywalnością czasach.