PRAKTYCZNE I ZARZĄDCZE PROBLEMY OPODATKOWANIA NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

182,00 

Autorzy: Sylwia Skrzypek-Ahmed, Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 436
Rok wydania: 2019
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-09-9
Dyscyplina: Ekonomia i finanse
Książka: 182,00 zł

Kategoria: Tagi: , , Product ID: 2139

Opis

W monografii przedstawiono historię i ewolucję opodatkowania nieruchomości, z uwzględnieniem aktualnej konstrukcji tej formy opodatkowania. Przedstawiono specyfikę podatku od nieruchomości, liczne problemy interpretacyjne związane z jego praktycznym stosowaniem oraz postulowane kierunki reform i proponowanych zmian obecnego modelu opodatkowania nieruchomości.

Przedstawione problemy interpretacyjne są efektem badań statutowych prowadzonych przez Autorów. Monografia nie ma „klasycznego” układu treści, z uwagi na jej praktyczny charakter i przyjęty przez Autorów sposób interpretacji badanych problemów praktycznego stosowania zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do budowli, budynków oraz gruntów.

Recenzja

Praca ma charakter analizy poszczególnych problemów opodatkowania nieruchomości w polskim systemie podatkowym. Analizie poddano poszczególne problemy związane z ustalaniem podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersyjnych kwestii opodatkowania budowli i wzajemnych relacji pomiędzy przepisami podatkowymi a prawem budowlanym. W pracy zwrócono uwagę na fakt, iż głównym założeniem reformy systemu opodatkowania nieruchomości powinno być powiązanie wysokości obciążenia podatkowego z wartością nieruchomości. Istotnym aspektem pracy jest sformułowanie kierunków zmian w definicji budowli, która w swoim obecnym kształcie budzi spore wątpliwości interpretacyjne, czego efektem są liczne spory podatników z organami podatkowymi.

Z recenzji Tatiany Varcholovej, dr.h.c.prof. Ing. CSc., Lenki Dubovickiej, Ing. PhD