Podręczniki (otwarty dostęp)

0,00 

FINANSE PUBLICZNE Tom I
Autor:
Tomasz Wołowiec
Liczba stron: 486
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN wersja elektroniczna:978-83-66159-55-6

Pobierz PDF – FINANSE PUBLICZNE Tom I


NAPĘDY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Tom II
Autor:
Arkadiusz Małek
Liczba stron: 336
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
ISBN wersja elektroniczna:978-83-66159-56-3

Pobierz PDF – NAPĘDY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Tom II


RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Tom III
Autor:
Agnieszka Kister
Liczba stron: 318
Rok wydania: 2021
Dyscyplina: Zarządzanie, Ekonomia i finanse
ISBN wersja elektroniczna:978-83-66159-57-0

Pobierz PDF – RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Tom III


Brak w magazynie

Opis

FINANSE PUBLICZNE Tom I
Podręcznik obejmuje osiem rozdziałów, w ramach których zaprezentowano:pojęcie i zakres finansów publicznych, organizację sektora finansów publicznych, kwestie danin (dochodów) publicznych, budżet i gospodarkę budżetową, Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPFP) i wieloletnią prognozę finansową (WPF) oraz zagadnienia audytu w sektorze publicznym, budżet, wieloletnią prognozę finansową i uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego, uchwałę budżetową jednostki samorządu terytorialnego, jej elementy i procedury, zarządzanie finansami publicznymi i kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych. Zaletą podręcznika jest to, iż poszczególne rozdziały z jednej strony stanowią spójną całość pod względem logiki układu treści ustawy o finansach publicznych, a z drugiej strony są tak napisane, aby mogły stanowić samodzielne bloki wiedzy. Prezentowane treści obejmują nie tylko samą ustawę o finansach publicznych (prawo finansów publicznych), ale przedstawiają jej związki z polityką gospodarczą, polityką rozwoju ekonomiczno-społecznego i makroekonomią (ujęcie holistyczne).

NAPĘDY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Tom II
Podręcznik zawiera przykłady elektrycznych i hybrydowych napędów pojazdów. Dzięki przestudiowaniu ich budowy oraz działania studenci będą mogli lepiej zrozumieć ich działanie i w sposób bardziej świadomy stać się ich użytkownikami, projektantami, diagnostami i serwisantami. Podręcznik zawiera studia przypadków które są ciekawą i efektywną metodą nauczania dla studentów.
Podczas analizy konkretnego przykładu rynkowego studenci odbywają naukę na istniejących rzeczywiście przykładach. Studium wszystkich przypadków, opisanych w tym opracowaniu, zawiera przede wszystkim techniczny aspekt przedstawiający ideę i rozwój napędów elektrycznych i hybrydowych pojazdów.

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA  Tom III
Opracowanie skierowane jest do studentów kierunków ekonomicznych. Będzie też przydatne dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków zarządzania.W niniejszym opracowaniu, składającym się z dziesięciu rozdziałów, wiele miejsca poświęcono metodom (wybranym) rachunku kosztów i metodzie analizy portfelowej.

 

Recenzja

FINANSE PUBLICZNE Tom I
Informacje zawarte w opracowaniu pozwalają na zdobycie solidnej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania szczegółowych i trudnych zagadnień. Opracowanie to z powodzeniem posłuży osobom, które powinny znać skomplikowany system finansów publicznych. Należą do nich przede wszystkim pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, a także podmiotów korzystających ze środków publicznych. Książka powinna zainteresować także osoby pełniące funkcje publiczne, sprawujące mandaty poselskie, senatorskie oraz radnych jednostek samorządu terytorialnego, a także stanowić pomoc dla urzędników organów kontroli finansowej, Najwyższej Izby Kontroli czy Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Z recenzji dr Mariusza Fijałkowskiego

NAPĘDY POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH Tom II
Podręcznik uzupełnia lukę rynkową w obszarze tematyki, dotyczącej najnowszych napędów
elektrycznych i hybrydowych. W bezpośredni sposób odpowiada na widoczne coraz bardziej
i w naszym kraju trendy rynkowe w obszarze elektromobilności.
Autor posiada umiejętność dostrzegania i opisywania sytuacji problemowej, która stanowi
podstawę procesu dydaktycznego, (…) dokonuje wielu analiz oraz studium przypadku.
Prezentowane metody badawcze są nowe oraz mogą mieć bardzo duże znaczenie
w kształtowaniu kompetencji studentów w odniesieniu do planowania i przeprowadzania
eksperymentów badawczych, które są wymagane na drugim stopniu kształcenia na kierunku
Transport.
Z recenzji dr Andrzeja Szafrańca

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Tom III
(…) podręcznik stanowi kompletne źródło informacji o rachunkowości zarządczej w operacyjnym
i strategicznym zarządzaniu, identyfikuje szereg zasad i metod analizy oraz diagnozuje inne
zjawiska dotyczące nowych paradygmatów w zarządzaniu. Bogactwo materiału z zakresu
zarządzenia i rachunkowości zostało tu przez Autorkę wszechstronnie przeanalizowane
z zastosowaniem właściwych zasad teorii i praktyki.
Rekomenduję książkę studentom, zwłaszcza doktorantom oraz praktykom ekonomii
i zarządzania.
Z recenzji dr hab. Volodymyra Martyniuka