JĘZYK C W PRZYKŁADACH

15,00 

Autor: Marek M. Stabrowski
Liczba stron: 285
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-62074-34-1
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja
Książka: 15,00 zł

Opis

Podręcznik ten ma pełnić rolę pomocy dydaktycznej do 30-godzinnego wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw języka C. Jest powszechnie przyjętą zasadą, że nauka języków programowania oparta jest o liczne przykłady pokazujące praktyczne zastosowanie paradygmatów i składni danego języka programowania. Skrajnym przykładem takiego podejścia jest książka J. Waltera i in. pt. „C++ w zadaniach” (SAMS, Robomatic 2000). Podręcznik ten realizuje zbliżoną, choć nie identyczną, koncepcję prezentacji języka C, będącego podzbiorem języka C++.