JĘZYK C++ W PRZYKŁADACH WYDANIE II POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE

15,00 

Autor: Marek M. Stabrowski
Liczba stron: 280
Rok wydania: 2011
ISBN 978-83-62074-40-2
Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja
Książka: 15,00 zł

Opis

Podręcznik ten ma pełnić rolę pomocy dydaktycznej do 30-godzinnego wy­kładu i ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw języka C++. Jest powszechnie przyjętą zasadą, że nauka języków programowania oparta jest o liczne przykłady pokazują­ce praktyczne zastosowanie paradygmatów i składni danego języka programowa­nia. Skrajnym przykładem takiego podejścia jest książka J. Waltera i in. pt. „C++ w zadaniach” (SAMS, Robomatic 2000).