BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE I BEZPIECZEŃSTWO OBROTU PRAWNEGO W POLSCE

53,00 

Redakcja naukowa: Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki
Liczba stron: 248
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66159-12-9
Dyscyplina: Nauki o polityce i administracji, Nauki prawne
Książka: 53,00 zł

Opis

Niniejsza monografia wpisuje się w  aktualne trendy, jest próbą wielowymiarowego przedstawienia instytucji prawnych, które mają urzeczywistniać bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego. Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli się trudu eksplikacji instytucji, instrumentów i mechanizmów prawnych kształtujących bezpieczeństwo prawne i  bezpieczeństwo obrotu prawnego w  ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego. Oddawane do Państwa rąk opracowanie jest wobec tak obranej koncepcji badawczej, nowatorską próbą ukazania wybranych problemów, nie podejmowaną dotychczas w takim ujęciu w literaturze prawniczej. Proponowany podział odrywa się tym samym od klasycznych klasyfikacji na instrumenty prawa w Polsce publicznego i prywatnego, zaś jego celem jest praktyczne spojrzenie na rolę prawa w analizowanych obszarach w ujęciu funkcjonalnym.

Recenzja

“Recenzowana praca zainspirowana została intensywnymi pracami legislacyjnymi nad ustawami z pakietu tzw. Konstytucji biznesu oraz prognozowanymi implikacjami tych regulacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego Polski.
Tematyka referatów jest zróżnicowana i obejmuje różne obszary wiedzy prawniczej.”

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Marka Wierzbowskiego, UW

Recenzja: “Przedmiotem opracowania jest bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego – gospodarcze i finansowe w Polsce w perspektywie prawa publicznego i prywatnego
oraz w przestrzeni społecznej i ekonomicznej. W zamierzeniu proponowana problematyka ma być przyczynkiem do dyskusji o aktualnych i postulowanych rozwiązaniach w prawie polskim i europejskim wpływających na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w RP.”

Z recenzji dr. hab. Jacka Widły, prof. KUL