BADANIE, ANALIZA I OCENA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH TRANSPORTU INTERMODALNEGO NA RYNKU USŁUG PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

47,00 

Autor: Józef Stokłosa
Liczba stron: 94
Rok wydania: 2019
ISBN:  978-83-66159-13-6
Dyscyplina: Inżynieria lądowa i transport
Książka: 47,00 zł

Opis

W pracy przedstawiono kompleksową analizę transportu intermodalnego jako złożonego systemu funkcjonującego w określonym otoczeniu i w znacznym stopniu od niego zależnego.

Recenzja

W pracy przedstawiono istotne, z punku widzenia rozwoju systemów intermodalnych, problemy organizacyjne i technologiczne mające znaczący wpływ na dalszy rozwój systemów transportu intermodalnego.

dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. LAW