PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

20,00 

Redakcja naukowa: Marta Pawelec
Liczba stron: 146
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66159-17-4
Dyscyplina:
Psychologia
Książka: 20,00 zł

Kategoria: Product ID: 2156

Opis

Przemiany we współczesnym świecie są przedmiotem obserwacji, rozległych badań, analiz i wartościowania w różnych dyscyplinach nauk. Celem tych działań jest zrozumienie i ocena kształtujących się zjawisk oraz przyjęcie wobec nich określonej postawy. Psychologia jest jedną z nauk, które podejmują tę problematykę. Psychologowie, badając mechanizmy rządzące psychiką, zachowaniami człowieka, wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcje człowieka z otoczeniem, wielokrotnie stają wobec wyzwań zmieniającego się świata. Odpowiadając na te wyzwania, psychologia, zarówno w obszarze dociekań naukowych, jak i w praktyce, analizuje dokonujące się zmiany oraz ich konsekwencje, sama też dostosowuje się do nich – zmienia się. W niniejszej monografii zebrano opracowania, które obrazują, czym zajmuje się psychologia w zmieniającym się świecie oraz jak zmienia się sama. Praca ta nie wyczerpuje wszystkich aspektów poruszanego zagadnienia, ale daje interesujący obraz różnych podejść do problematyki zmian, jakim podlega współczesny świat, a także zmian zachodzących wewnątrz samej psychologii.