GRANICE NAUK O ZDROWIU

55,00 

Redakcja naukowa: Anna Włoszczak-Szubzda
Liczba stron: 188
Rok wydania: 2020
Dyscyplina:
Nauki o zdrowiu
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-33-4
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-44-0

Opis

Nauki o zdrowiu nie posiadają jednolitej, uniwersalnej definicji, nie posiadają również swoistej metodologii. Różnorodność dyscyplin składających się na dziedzinę nauk o zdrowiu powoduje, że stosowane metody są specyficzne dla poszczególnych dyscyplin, przez co tracą walor porównywalności. Aby powstała jednolita definicja nauk o zdrowiu, a także jej swoista metodologia, potrzebne jest określenie granic tej dziedziny. Taką próbą (rodzajem pilotażu teoretyczno-metodologicznego), która ma pokazać możliwe obszary zainteresowania nauk o zdrowiu, jest poniższa wieloautorska monografia. Tworzyli ją naukowcy z różnych dyscyplin naukowych: pedagodzy, psycholodzy, specjaliści nauk o zdrowiu, lekarze oraz pielęgniarki i pielęgniarze. Prezentując swoje rozważania teoretyczne i badania naukowe, wnieśli wkład nie tylko w rozwój samej wiedzy budowanej w ramach nauk o zdrowiu, ale też jako grupa podjęli wysiłek określenia granic merytorycznych i wskazania wspólnych elementów metodologicznych, swoistych dla omawianej dziedziny nauki.

Recenzja

Monografia składa się z wielu prac i jest cennym źródłem wiedzy na tematy dotyczące między innymi profilaktyki chorób odkleszczowych, jakości życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu, postaw pacjentów chorych onkologicznie wobec diagnozy czy też rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z zespołem Dandy-Walkera a także odpowiedzialności zawodowej i znajomości podstaw prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki, kompetencji teleinformatycznych pielęgniarek, symulacji medycznej jako narzędzia wykorzystywanego do edukacji medycznej oraz cech osobowości funkcjonariuszy straży pożarnej szczególnie narażonej na stres z racji wykonywanego zawodu.

Z recenzji dr hab. Anny Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie