dr hab. Tomasz Wołowiec

dr hab. Tomasz Wołowiec

Reprezentuje obszar nauk społecznych. Pracownik naukowy, specjalizujący się w dyscyplinach: ekonomia i finanse oraz zarządzanie. Autor ponad kilkudziesięciu publikacji naukowych o tematyce związanej z prawem podatkowym i finansowym oraz prawem finansów publicznych. Poza pracą dydaktyczną i naukową na Uczelni, udziela się jako społecznik zaangażowany w działalność lokalnego samorządu. W latach 2011-2018 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Krynicy Zdrój.