Prof. dr hab. Andrzej Cwynar

Prof. dr hab. Andrzej Cwynar

Profesor doktor habilitowany, Profesor Lubelskiej Akademii WSEI, od września 2023 roku pełni funkcję Rektora. Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast stopień doktora – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Badań i Analiz Finansowych oraz współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego e-Finanse (obecnie Financial Internet Quarterly). Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów poświęconych zarówno finansom konsumenckim, jak i korporacyjnym. Publikował m.in. w takich pismach jak Journal of Consumer Affairs, International Journal of Bank Marketing oraz International Journal of Consumer Studies. W 2021 r. opublikował w PWE monografię Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce, za którą otrzymał Nagrodę Beta – Klasa w Zarządzaniu Finansami. Członek rady redakcyjnej m.in. Journal of Consumer Affairs, International Journal of Emerging Markets i Journal of Financial Counseling and Planning, Polskiego Towarzystywa Ekonomicznego oraz American Council on Consumer Interests. Kierownik projektu Debt Watch sfinansowanego z grantu MNiSW w ramach program Dialog (2017-2019) i projektu Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów, na realizację którego otrzymał niedawno grant z NCN w ramach programu Opus 22. Współpracował jako konsultant lub wykładowca m.in. z PKN Orlen, KGHM i spółkami z Grupy Azoty.