dr hab. n. med. Mirosław Jarosz

dr hab. n. med. Mirosław Jerzy Jarosz

Pracownik naukowy specjalizujący się w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Praktyk, powoływany jako ekspert i członek do licznych komisji m.in. członek zespołu ekspertów Senatu RP ds. reformy systemu ochrony zdrowia (1994); członek założyciel i wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992-1996); członek zespołu ds. kształtowania polityki zdrowotnej Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (2002-2005). Doświadczenie w obszarze wydawnictwa zdobył jako redaktor naczelny pisma „Zdrowie Publiczne – Polish Journal of Public Health” (2001-2010) czy jako członek Rady Redakcyjnej “AAEM – Annals of Agricultural and Environmental Medicine” (od 1994) oraz „Annales UMCS – Sectio D, Medicina”.