dr hab. Katarzyna Markiewicz

dr hab. Katarzyna Markiewicz

Reprezentuje obszar nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. Pracownik naukowy specjalizujący się w dyscyplinie Psychologia. Autorka licznych artykułów naukowych i monografii poświęconych psychologicznym aspektom rozwoju człowieka. Dodatkowo poza pracą naukową prowadzi praktykę psychologiczną w zakresie diagnozy oraz terapii zaburzeń rozwojowych ujętych w pełnym cyklu życia człowieka.