WYBRANE ZAGADNIENIA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NAUCE I PRAKTYCE

56,00 

Redakcja naukowa: dr Sylwia Skrzypek-Ahmed
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2020
Dyscyplina: Ekonomia i finanse, Zarządzanie
ISBN wersja drukowana: 978-83-66159-40-2
ISBN wersja elektroniczna: 978-83-66159-41-9

Opis

Innowacyjność jest nową kategorią społeczno-ekonomiczną. Miała ona jednak swoich poprzedników. Początkowo ekonomiści zajmowali się industrializacją i jej pozytywnym wpływem na wzrost gospodarczy. Potem pojawiła się kategoria postępu technicznego. Była ona niewystarczająca i uzupełniona została postępem nieucieleśnionym czyli niemającym odzwierciedlenia w maszynach i urządzeniach a wpływającym na tempo wzrostu. W latach 70. ubiegłego stulecia zajmowano się rolą nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym lub III rewolucją przemysłową. Dzisiaj mamy innowacyjność (…)

Recenzja

We współczesnym świecie rozwój różnorodnych/wieloaspektowych innowacji ma decydujący wpływ na zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce światowej. W opracowaniu przedstawiono szeroki przegląd literatury na temat wpływu postępu naukowo-technicznego na światową gospodarkę będącą na progu czwartej rewolucji przemysłowej. Kolejnym, interesującym zagadnieniem jest kwestia unowocześnienia działalności gospodarczej w rolnictwie, które jest ważnym zagadnieniem polityki gospodarczej państwa. Z kolei działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach jest jednym z głównych czynników walki konkurencyjnej na rynku światowym. Nie bez znaczenia jest w tym zakresie analiza wpływu zmian legislacyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Monografia stanowi kontynuację cyklu publikacji wzbogacających teoretyczny i empiryczny dorobek m. in. dla nauk społecznych. Podjęte w publikacji zagadnienia są szczególnie aktualne, a czytelnik odnajduje tutaj nowe spojrzenie na przedsiębiorczość, kulturę organizacyjną, sposoby motywowania pracowników, praktyczne kształcenie i innowacyjność.

Z recenzji prof. dr hab. Jan Sulmickiego