Numer 1 (2016)

Zeszyty naukowe
Wyższej Szkoły ekonomii i Innowacji w Lublinie SERIA: TRANSPORT I INFORMATYKA

Rada naukowa:

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas (ITS Warszawa)
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Tadeusz Dyr (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) prof. Tatiana Čorejova (University of Žilina, Słowacja)
prof. dr hab. inż. Igor Kabashkin (Transport & Telecommunications Institute, Łotwa) dr hab. inż. Grzegorz Koralewski (WSOWL, Dęblin)
prof. dr hab. Aleksander Medvedevs (Transport & Telecommunications Institute, Łotwa) prof. Inga O. Procenko ( e Russian Academy of National Economy and Public Service at the President of the Russian Federation)
prof. zw. dr hab. inż. Marek Stabrowski (WSEI w Lublinie)
prof. George Utekhin (Transport and Telecommunuication Institute. Riga. Latvia) prof. dr hab. inż. David Valis (University of Defence Brno, Republika Czeska)

Redakcja:

dr inż. Józef Stokłosa (Redaktor Naczelny), mgr Joanna Sidor-Walczak (Sekretarz Redakcji), mgr Marek Szczodrak (Redaktor Techniczny)

Redaktorzy tematyczni:

prof. dr hab. inż. Jan Kukiełka (Infrastruktura transportu),
dr hab. Grzegorz Wójcik (Informatyka),
dr hab. inż. Andrzej Marciniak (Modelowanie systemów transportowych), dr inż. Mariusz Walczak (Mechanika, Inżynieria materiałowa)

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. dr hab. inż. Henryk Komsta, dr hab. inż. Marianna Jacyna, dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz,
dr hab. inż. Zo a Jóźwiak, dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. dr hab. Anna Križanova,
dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Niewczas, prof. dr hab. inż. Marek Opielak, dr hab. inż. Marek Pawełczyk, dr hab. inż. Artur Popko, dr hab. Grzegorz Wójcik

Redaktorzy prowadzący:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN: 2450-6699 

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Artykuły

TRANSPORT SYSTEM AND TRANSIT POTENTIAL OF THE STATE PDF
Viktoriia DOROSHCHUK
SIMULATION OF DYNAMIC LOADS IN ELASTIC SYSTEM HEAP MACHINES PDF
Mykola HOLOTIUK, Volodymyr GAVRYSH
PASSENGER ROAD TRANSPORT SYSTEM OF THE REGION PDF
Evhen TKHORUK, Olena KUCHER
UNREAL ENGINE 4 JAKO NARZĘDZIE DO TWORZENIA GIER PDF
Michał MAJ
USING MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE CUTTERBARS DESIGN FOR SUNFLOWER HARVESTING PDF
Olena NALOBINA, Olga MARKOVA, Nazar VASYLCHUK
ALTERNATYWNA METODA WYSZUKIWANIA LICZB PIERWSZYCH – SZKIC PDF
Maria SZEWCZYK-BARTOSZEWSKA
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ W TECHNOLOGII CUDA PDF
Michał MAJ