Zeszyty Naukowe WSEI seria: TRANSPORT I INFORMATYKA

Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki mają na celu popularyzowanie dorobku naukowego i prezentowanie wyników badań naukowych z zakresu mechaniki i budowy maszyn, transportu i logistyki oraz informatyki.
Zeszyty mają charakter otwarty, mogą w nich publikować swoje prace zarówno pracownicy Wydziału jak i autorzy zewnętrzni, w tym również osoby z zagranicznych ośrodków naukowych


Redaktor naczelny: dr inż. Józef Stokłosa

Sekretarza redakcji: mgr Joanna Sidor-Walczak


Rada naukowa:

prof. Andrzej Niewczas WSEI

prof. Zdzisław Chłopek, Politechnika Warszawska

prof. Tatiana Čorejova (University of  Žilina) Słowacja

prof. Igor Kabashkin Transport & Telecommunications Institute Łotwa

prof Grzegorz koralewski WSOWL Dęblin

prof. Aleksander Medvedevs Transport & Telecommunications Institute Łotwa

prof. Marek Stabrowski WSEI

George Utekhin Transport and Telecommunuication Institute. Riga. Latvia

prof. Dawid Walisz Brno Universitu of Defence Brno (Republika Czeska)

prof. Inga O. Procenko The Russian Academy of National Economy and Public Service at the President of the Russian Federation. Federacja Rosyjska, Moskwa

Lista recenzentów 

dr hab. Zofia Jóźwiak prof. AM Szczecin

prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas

dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz prof. AM

dr hab. inż. Paweł Droździel prof. PL

dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska

prof. dr hab. inż. Henryk Komsta PL

prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski PWr

dr hab.inż. Marek Pawełczyk Politechnika Świętokrzyska

dr hab. inż. Artur Popko prof. WSEI

dr hab. inż. Marianna Jacyna prof. PW

prof. Anna Križanova  (University of  Žilina) Słowacja

 

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. inż. Jan Kukiełka prof. nazw. WSEI

dr hab. Grzegorz Wójcik prof. nazw. UMCS