Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 13-14, Numer 1-2 (2017) Aktywizacja osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim – niewykorzystane zasoby i szanse Streszczenie   PDF
Piotr Zawada
 
Tom 9, Numer 2 (2014): Innowacje społeczne i ekonomiczne Aktywność innowacyjna w zespołach transgranicznych – wybrane aspekty kulturowe Streszczenie   PDF
Mirosław Matosek
 
Tom 3, Numer 1 (2011): Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej Aktywność ekonomiczna ludzi starych w kontekście badań nad kapitałem społecznym na przykładzie mieszkańców Białegostoku Streszczenie   PDF
Andrzej Klimczuk
 
Tom 5, Numer 2 (2012): Zeszyt tematyczny Narzędzia sterowania rozwojem regionu Aktywność obywatelska – pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny Streszczenie   PDF
Wojciech Stypułkowski
 
Tom 13-14, Numer 1-2 (2017) Analiza dochodów i wydatków gminy miejskiej Lublin oraz miasta na prawach powiatu Chełm w latach 2014–2016 Streszczenie   PDF
Beata Janowska
 
Tom 13-14, Numer 1-2 (2017) Analiza finansowa podmiotu gospodarczego Streszczenie   PDF
Monika Gęca
 
Tom 1, Numer 1 (2009) Analiza porównawcza innowacyjności regionów (na przykładzie województwa lubelskiego i zachodniopomorskiego) Streszczenie   PDF
Joanna Staśkiewicz
 
Tom 13-14, Numer 1-2 (2017) Analiza znaczenia podatku VAT dla budżetu Unii i państw członkowskich Streszczenie   PDF
Ewelina Szostak
 
Tom 13-14, Numer 1-2 (2017) Badania, oraz porównanie systemów podatkowych w krajach rozwiniętych na tle Polski Streszczenie   PDF
Paulina Anasiak
 
Tom 3, Numer 1 (2011): Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej– studium przypadku Streszczenie   PDF
Marek Brzeziński, Diana Mietlicka
 
Tom 16, Numer 2 (2018) Banki w Polsce Streszczenie   PDF
Dorota Łatka, Justyna Domańska
 
Tom 3, Numer 1 (2011): Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni Streszczenie   PDF
Magdalenia Klimczuk- Kochańska
 
Tom 3, Numer 1 (2011): Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej Benchamarking usług medycznych Streszczenie   PDF
Agnieszka Kister, Ryszard Śmiech
 
Tom 5, Numer 2 (2012): Zeszyt tematyczny Narzędzia sterowania rozwojem regionu Budżet zadaniowy jako forma kontroli zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie placówki oświatowej) Streszczenie   PDF
Agnieszka Kister, Andrzej Zbroja
 
Tom 16, Numer 2 (2018) Chiny tworzą nowy ład globalny Streszczenie   PDF
Jan Sulmicki
 
Tom 12, Numer 2 (2016) Coaching jako metoda wspierania przedsiębiorczości Streszczenie   PDF
Ryszard Białek
 
Tom 10, Numer 1 (2015) Conceptual approaches to the formation of the investment portfolio in the unit investment trusts in Ukraine Streszczenie   PDF
Jurii Porodko
 
Tom 15, Numer 1 (2018) Decentralized system of social protection in the EU: a comparative perspective for Ukraine Streszczenie   PDF
Iryna Hrynchyshyn
 
Tom 9, Numer 2 (2014): Innowacje społeczne i ekonomiczne Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia Streszczenie   PDF
Krystyna Buchta, Monika Jakubiak
 
Tom 3, Numer 1 (2011): Zeszyt tematyczny Węzły gordyjskie rozwoju Polski Wschodniej Determinanty wzrostu gospodarczego regionów Polski Wschodniej w latach 2000-2008 Streszczenie   PDF
Dariusz Błaszczuk, Barbara Sawicz
 
Tom 15, Numer 1 (2018) Dofinansowanie działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich dla firm z sektora MŚP lokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego Streszczenie   PDF
Patrycja Stępień-Mazur
 
Tom 7, Numer 2 (2013): Zeszyt tematyczny Trajektorie rozwoju Polski Wschodniej Dylematy rozwoju Polski Wschodniej Streszczenie   PDF
Marek Kozak
 
Tom 7, Numer 2 (2013): Zeszyt tematyczny Trajektorie rozwoju Polski Wschodniej Dylematy rozwoju Polski Wschodniej: Perspektywa UE Streszczenie   PDF
Jacek Szlachta
 
Tom 8, Numer 1 (2014): Zeszyt tematyczny Dylematy rozwoju Polski Wschodniej Dynamika zjawisk innowacyjnych w Polsce Wschodniej w latach 2000-2010 Streszczenie   PDF
Diana Mietlicka
 
Tom 1, Numer 1 (2009) Działalność Aniołów Biznesu w Polsce i w regionie Streszczenie
Karol Tarkowski
 
1 - 25 z 180 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>