Tom 12, Numer 2 (2016)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

Zeszyty naukowe
wyższej szkoły ekonomii i innowacji w Lublinie seria: ekonomia

scientific journal of the
university of economics and innovation in lublin series: economics
12(2/2016)

Zeszyt tematyczny / ematic journal: Przedsiębiorczość w Polsce i Europie Entrepreneurship in Poland and Europe

Rada naukowa / Scienti c Board:

prof. nadzw. dr hab. Adam Szafarczyk, prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Szymański

Redaktor naukowy / Scienti c Editor:

dr Marian Stefański, prof. WSEI

Recenzenci / Reviewers:

prof. zw. dr hab. Jan Sulmicki prof. zw. dr hab. Janusz Gudowski

Redaktorzy prowadzący / Managing Editors:

Sylwia Skrzypek-Ahmed, Marek Szczodrak

Skład, łamanie i projekt okładki / Composition, layout and cover designer:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

All rights reserved. No part of this publicaton may be copied, reprinted or distributed without the prior written permission of the publisher.

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13 www.wsei.lublin.pl

ISSN 2081-8009 ISBN 978-83-64527-56-2 

Artykuły

Współpraca – przyczynek do dyskusji o podkarpackich szansach rozwojowych w działaniach innowacyjnych – analiza wybranych obszarów PDF
Piotr Zawada
Innowacje w sektorze bankowym w Polsce po roku 1990 PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy PDF
Tomasz Wołowiec, Agnieszka Żywicka, Dariusz Reśko
Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw a rozwój polskich województw
Dariusz Reśko, Oskar Kiercz
Coaching jako metoda wspierania przedsiębiorczości PDF
Ryszard Białek
Refleksje nad rozwojem gospodarczym Lubelszczyzny w latach 2000–2014 PDF
Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
Orientacja przedsiębiorcza i kształcenie kompetencji przedsiębiorczych w Polsce – zalecenia dla modelu kształcenia studentów PROFEDU PDF
Robert Porzak
Rola venture capital w finansowaniu innowacji na Ukrainie PDF
Оlena Ivashko, Igor Chulipa
Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne PDF
Łukasz Wojciechowski
Przedsiębiorcy „za miedzą” – zachowania biznesowe mieszkańców krajów sąsiadujących z Polską Wschodnią PDF
Mirosław Matosek
Model współpracy uczelni technicznej z parkiem naukowo-technologicznym PDF
Dawid Kowalczyk, Arkadiusz Małek